Kinabatanganfloden, BoreoKinabatanganfloden, Borneo 

Transporter

Flyget är en del av våra ökade klimat- och miljöproblem men utan flygresor kan vi inte nå våra resmål på rimlig tid. Utifrån denna motsägelse är det Äventyrsresors inställning att vi med dessa resor motverkar ett problem som är mer akut än helt eliminera utsläppen från flyg – nämligen att bevara den biologiska mångfalden samt skydda djurarter och de habitat som ännu finns kvar.

Det är vår övertygelse att genom att ge fler möjligheten att uppleva unika miljöer, på nära håll, som vi skapar förståelse för och option kring, behovet att bevara orörd natur. På så sätt hoppas vi, med våra resor, kunna bidra till att säkerställa mångfalden av flora och fauna, för kommande generationer. 

Vi försöker planera våra resor på ett så resurseffektivt sätt som möjligt genom val av resvägar och flygbolag. Då vi som researrangör har begränsade möjligheter att påverka utsläppen från de flygresor som ingår i våra paketresor tar vi hjälp av företaget Zeromission för beräkningar och klimatkompensation. Klimatkompensationen sker i skogsbevarande i Tanzania och i finansiering av bränsleeffektiva spisar i Kenya. Läs mer här »

Vi erbjuder även resor inom Europa med tåg som transportmedel.

Vår påverkan

Genom att i små grupper besöka nationalparker och naturreservat runt om i världen bidrar vi till att bevara dessa värdefulla naturområden. Tack vare det kan större områden skyddas och fler parkvakter anställas. Våra biologer och lokala naturguider lär oss om resmålets värdefulla ekosystem och vad vi kan göra för att bevara den biologiska biologiska mångfalden. Ansvarsfull turism och rättvisa arbetsvillkor skapar även intäkter för lokalbefolkningen och bidrar till hållbar utveckling på resmålet.

Travelife partner

Vi är anslutna till organisationen Travelife och använder oss av deras utbildnings-, lednings- och certifieringsprogram för hållbar turism. Travelifes ramverk bygger på kriterier från Global Sustainable Tourism Council och uppfyller även ISO 14001 och EMAS III samt inkluderar samtliga riktlinjer för ISO 26000 och OECD Corporate Social Responsibilty. Riktlinjerna täcker områden som säkra arbetsförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till miljöaspekter och god affärssed. Som paketresearrangör är vi en del av en värdekedja med många olika aktörer och ramverket gör det möjligt för oss att arbeta strukturerat med hållbarhet. Genom standardens kriterier och upplysningskrav får vi som researrangör hjälp att organisera och prioritera våra aktiviteter. Travelife bygger till hög grad på frivilligt engagemang.

 

 

Galapagosöarna, Ecuador