Positivt resande

Flyget är en del av våra ökade klimat- och miljöproblem men utan flygresor kan vi inte nå våra resmål på rimlig tid. Utifrån denna motsägelse är det Äventyrsresors inställning att vi med dessa resor motverkar ett problem som är mer akut än helt eliminera utsläppen från flyg – nämligen att bevara arternas mångfald och skydda de habitat som ännu finns kvar.

Det är vår övertygelse att genom att ge fler möjligheten att uppleva dessa miljöer, på nära håll, som vi skapar förståelse för och option kring, behovet att bevara orörd natur. På så sätt hoppas vi, med våra resor, kunna säkerställa mångfalden av flora och fauna, för kommande generationer. 

Värdefull natur 

Genom att i små grupper besöka nationalparker och naturreservat runt om vi världen bidrar vi aktivt till att skydda och bevara dessa värdefulla naturområden. När du reser med oss stödjer du också många viktiga naturvårdsprojekt på resmålet. Vi samarbetar med små researrangörer runt om i världen som delar våra värderingar om ansvarsfullt resande. Läs mer här »

Klimatkompensation

Naturligtvis gör vi vad vi kan för att lägga upp resorna på ett hållbart sätt genom val av resrutter och flygbolag. Vi klimatkompenserar också för alla flygresor till och från våra resmål. Vår klimatkompensation sker just nu genom skogsbevarande i Tanzania och effektiva spisar i Kenya Läs mer här »

Liv och lärande

Våra biologer och lokala naturguider lär oss om ekosystemen och vad som görs på plats för att bevara den biologiska mångfalden. Vi har genom åren fått åtskilliga bevis på att våra besök i skyddsvärda områden skapar goda intäktsmöjligheter för lokalbefolkningen och att det är den enskilt viktigaste faktorn för att garantera naturområdena och arternas fortlevnad. Läs mer här »

Mer om positivt resande »

 

Genom i små grupper besöka Galapagosöarna bidrar vi till att bevara hotade djurarters naturliga levnadsområden.