Travelife

Vi är partners med organisationen Travelife och arbetar systematiskt mot att uppfylla internationella standarder för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Travelife bygger på kriterier från Global Sustainable Tourism Council och är ett utbildnings-, lednings- och certifieringsprogram för hållbar turism. Som paketresearrangör är vi en del av en värdekedja och Travelifes ramverk för kartläggning samt hållbarhetsredovisning gör det möjligt för oss att arbeta strukturerat med hållbarhet i alla delar av vår verksamhet. Äventyrsresor ingår i WE Travel Group och vi har en gemensam hållbarhetspolicy. Till hållbarhetspolicy »

Kinabatanganfloden, BoreoKinabatanganfloden, Borneo 

Transporter

Flyget är en del av våra ökade klimat- och miljöproblem men utan flygresor kan vi inte nå våra resmål på rimlig tid. Utifrån denna motsägelse är det Äventyrsresors inställning att vi med dessa resor motverkar ett problem som är mer akut än helt eliminera utsläppen från flyg – nämligen att bevara arternas mångfald och skydda de habitat som ännu finns kvar.

Det är vår övertygelse att genom att ge fler möjligheten att uppleva unika miljöer, på nära håll, som vi skapar förståelse för och option kring, behovet att bevara orörd natur. På så sätt hoppas vi, med våra resor, kunna bidra till att säkerställa mångfalden av flora och fauna, för kommande generationer. 

Vi försöker planera våra resor på ett så resurseffektivt sätt som möjligt genom val av resvägar och flygbolag. Då vi som researrangör har begränsade möjligheter att påverka utsläppen från de flygresor som ingår i våra paketresor tar vi hjälp av företaget Zeromission för beräkningar och klimatkompensation. Klimatkompensationen sker i skogsbevarande i Tanzania och i finansiering av bränsleeffektiva spisar i Kenya. Läs mer här »

Vår påverkan

Genom att i små grupper besöka nationalparker och naturreservat runt om i världen bidrar vi till att bevara dessa värdefulla naturområden. Tack vare det kan större områden skyddas och fler parkvakter anställas. Våra biologer och lokala naturguider lär oss om resmålets värdefulla ekosystem och vad vi kan göra för att bevara den biologiska biologiska mångfalden. Ansvarsfull turism och rättvisa arbetsvillkor skapar även intäkter för lokalbefolkningen och bidrar till hållbar utveckling på resmålet. Läs mer här » 

Vårt noggranna urval av upplevelser, vår kvalitetssäkring samt rådgivning inför resan gör att vi kan erbjuda dig en avkopplande och samtidigt spännande resa, ett minne för livet. Vi vill gärna bidra till FN´s globala mål för hållbar utveckling. Bland dem är målen Hållbara ekosystem och biologisk mångfald samt Hälsa och välbefinnande särskilt relevanta för vår verksamhet. Vi samarbetar med små researrangörer runt om i världen som delar våra värderingar om ansvarsfullt resande. 

 

Galapagosöarna, Ecuador