Safariturismen den viktigaste delen i den tanzaniska turistindustrin och en viktig inkomstkälla för landet. Ansvarsfullt resande bidrar till att bevara och skydda Tanzanias värdefulla naturskatter och unika ekosystem. Bland de mest kända och djursäkra safariområdena finns:

Alla dessa fyra parker är belägna i landets norra del, nära gränsen mot Kenya. Längre söderut och centralt i landet ligger ett annat område med flera bra safariparker:

Längs med Riftdalen i västra Tanzania finner vi landets tredje största nationalpark:

Den enda nationalparken som ligger vid kusten finner vi vid östra kusten i Tanzania:

Vid sidan om nationalparkerna och naturreservaten finns gott om områden med andra typer av naturupplevelser. Många besöker öarna Zanzibar, Mafia och Pemba för sol och bad eller för det marina livet. Många gör även ett försök att bestiga Kilimanjaro, Afrikas högsta berg. 

Se alla resor till Tanzania »