För att åstadkomma detta finns det några viktiga faktorer som kännetecknar alla våra resor

 • vi reser i små grupper
 • använder lokala entreprenörer för guidning och transporter på plats
 • väljer samarbetspartners som delar våra värderingar om ansvarsfullt resande 
 • följer upp att våra partners lever upp till våra förväntningar genom regelbundna studieresor 
 • har ett omfattande system för kvalitetskontroll med hjälp av kundutvärderingar
 • uppmanar våra resenärer att ställa nyfikna frågor om alla hållbarhetsaspekter 
 • verkar för att våra lokala samarbetspartners alltid har rättvisa, hållbara och säkra arbetsvillkor
 • stödjer lokala miljöinitiativ, naturvårdsprojekt och sociala projekt
 • informerar aktivt om resmålet, dess natur och kultur
 • erbjuder resor med tåg som transport
 • genom våra resor med Naturkompaniet erbjuder vi resor i vårt närområde 

Resandet i små grupper innebär att vi inte kompromissar med stora bussar, fartyg, hotell och liknade, som kan ha en negativ inverkan på omgivningen och våra resmål. Vi väljer hellre det enklare lokala alternativet framför det stora strömlinjeformade. Vi vet att upplevelsen blir genuinare och att vi på detta sätt stödjer de som lever och verkar på orten.

Flyget är en del av våra ökade klimat- och miljöproblem men utan flyg som transport kan vi inte nå våra resmål på rimlig tid. Uteblivna resor till skyddade naturområden utgör en stor fara i sig. Därför väljer vi att flyga till de flesta av våra resmål. För resor där flyg ingår har vi valt att klimatkompensera.

Vi kartlägger vår verksamhets påverkan, hållbarhetsredovisar och kommunicerar strukturerat i vår värdekejda genom styr- och certifieringssystemet Travelife.

Äventyrsresor ingår i WE Travel Group Till vår hållbarhetspolicy »

I små grupper med lokala naturguider utforskar vi Borneos regnskogar i eldriven motorkanot.