Ambitionen är att du som turist inte lämna mer efter dig än dina fotspår. För att åstadkomma detta finns det några viktiga faktorer som kännetecknar alla våra resor, så att vi:

  • reser i små grupper
  • använder lokala entreprenörer för guidning och transporter på plats
  • när vi använder svenska guider, är de experter på resan syfte och resmål
  • stödjer lokala miljöinitiativ
  • aktivt informerar om resmålet, dess natur och kultur
  • ger dig en möjlighet att själv kunna bidra

Resandet i små grupper innebär att vi inte kompromissar med stora bussar, fartyg, hotell och liknade, som kan ha en negativ inverkan på omgivningen och våra resmål. Vi väljer hellre det enklare lokala alternativet framför det stora strömlinjeformade. Vi vet att upplevelsen blir genuinare och att vi på detta sätt stödjer de som lever och verkar på orten.

I små grupper med lokala naturguider utforskar vi Borneos regnskogar i eldriven motorkanot.