Ambitionen är att du som turist inte lämna mer efter dig än dina fotspår. För att åstadkomma detta finns det några viktiga faktorer som kännetecknar alla våra resor, så att vi:

  • reser i små grupper
  • använder lokala entreprenörer för guidning och transporter på plats
  • väljer samarbetspartners som delar våra värderingar om ansvarsfullt resande och utvecklar konstant vårt arbete med hållbarhet i samråd dessa
  • följer upp att våra partners lever upp till våra förväntningar genom regelbundna studieresor
  • har ett omfattande system för kvalitetskontroll med hjälp av kundutvärderingar efter resan  
  • när vi använder svenska guider, är de experter på resan syfte och resmål
  • stödjer lokala miljöinitiativ, naturvårdsprojekt och sociala projekt
  • informerar aktivt om resmålet, dess natur och kultur

Resandet i små grupper innebär att vi inte kompromissar med stora bussar, fartyg, hotell och liknade, som kan ha en negativ inverkan på omgivningen och våra resmål. Vi väljer hellre det enklare lokala alternativet framför det stora strömlinjeformade. Vi vet att upplevelsen blir genuinare och att vi på detta sätt stödjer de som lever och verkar på orten.

I små grupper med lokala naturguider utforskar vi Borneos regnskogar i eldriven motorkanot.