Vår vision är att du som resenär inte ska lämna mer efter dig än dina "fotspår". För att åstadkomma detta finns det några viktiga faktorer som kännetecknar alla våra resor, så att vi:

 • reser i små grupper
 • använder lokala entreprenörer för guidning och transporter på plats
 • väljer samarbetspartners som delar våra värderingar om ansvarsfullt resande och utvecklar konstant vårt hållbarhetsarbete i samråd dessa
 • följer upp att våra partners lever upp till våra förväntningar genom regelbundna studieresor och återkoppling från dig som besökare
 • har ett omfattande system för kvalitetskontroll med hjälp av kundutvärderingar rörande hela resan
 • uppmanar våra resenärer att ställa nyfikna frågor om alla hållbarhetsaspekter 
 • när vi använder svenska guider, är de experter på resan syfte och resmål
 • verkar för att våra lokala samarbetspartners alltid har rättvisa, hållbara och säkra arbetsvillkor
 • stödjer lokala miljöinitiativ, naturvårdsprojekt och sociala projekt
 • informerar aktivt om resmålet, dess natur och kultur
 • genom våra resor med Naturkompaniet erbjuder vi resor i vårt närområde och inte minst för dem som inte vill resa med flyg

Resandet i små grupper innebär att vi inte kompromissar med stora bussar, fartyg, hotell och liknade, som kan ha en negativ inverkan på omgivningen och våra resmål. Vi väljer hellre det enklare lokala alternativet framför det stora strömlinjeformade. Vi vet att upplevelsen blir genuinare och att vi på detta sätt stödjer de som lever och verkar på orten.

Flyget är en del av våra ökade klimat- och miljöproblem men utan flygresor kan vi inte nå våra resmål på rimlig tid och uteblivna resor till skyddade narturområden utgör en stor fara i sig. Därför väljer vi att flyga dit men för alla resor där flyg ingår har vi valt att klimatkompensera.

I små grupper med lokala naturguider utforskar vi Borneos regnskogar i eldriven motorkanot.