Här finns också de flesta andra av Östafrikas däggdjur. Tarangire avviker från de andra parkerna genom att ha gott om högt gräs vilket gör att man här finner ett rikt fågelliv, främst hönsfåglar, som ofta skiljer sig från det i Serengeti. Parken tillhör de vackraste med mängder av baobabträd.

Parken består av många olika vegetationsområden, bland annat grässavann, trädsavann, palmskog och våtmarker. Sydväst om parken ligger Manyarasjön och genom parken rinner Tarangirefloden. Under torrperioden samlas stora mängder djur att vid floden eftersom den är den enda permanenta vattenkällan i området. Parken är del av ett större ekosystem som också omfattar Manyara nationalpark i norr och några omgivande djurskyddsområden.

Se alla resor till Tanzania »