Selous utsågs till Världsarv av UNESCO redan 1982 för sin stora diversitet av natur och djur. Stora delar består av flacka sandiga busk- savanner och miomboskogar, med rikare vegetation kring floder och vattendrag, där det bl.a. växer stora höga, pelarlika borassuspalmer.

Selous är framför allt känt för sitt bestånd av den hotade Afrikanska vildhunden, men här finns även viktiga populationer av elefant, lejon och många andra savanndjur. Vid floden är det även ett mycket rikt fågelliv. Undertorrtiden i juni – november koncentreras viltet till områden med permanent vatten.

Se alla resor till Tanzania »