Vad innebär klimatkompensation?

Flygresor generar utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Hur stor påverkan är beror bland annat på flygresans längd, flygplanstyp och bränsletyp. Utifrån dessa kriterier kan man beräkna vad varje flygresa innebär som klimatpåverkan. Detta blir en siffa uttryckt i ton koldioxidekvivalent (tCO2e). Läs mer här » 

För att ett ansvar för de utsläpp av växthusgaser som flygningarna till våra resmål genererar, kompenserar vi för utsläppen genom att stödja projekt som minskar, undviker eller binder motsvarande mängd koldioxid, så kallad klimatkompensation.

Projekten vi stöder är lokala och relativt småskaliga för att på så sätt skapa maximal positiv effekt på plats. Projekten har internationell översyn och är certifierade. Gemensamt för all certifierad klimatkompensation är att klimatnyttan ska vara beräknad, verifierad av en oberoende tredje part, beständig över tid samt additionell. Det sistnämnda betyder att utsläppskompensationen måsta ha tillkommit som en konsekvens av efterfrågan om utsläppskrediter och att dessa krediter verkligen lett till verkliga utsläppsminskningar. Det finns betydande svårigheter att göra beräkningar kring dessa kriterier och Äventyrsresor samarbetar därför med Zeromission för att finna lämpliga projekt som uppfyller kraven.

Det finns ett antal standarder för detta ändamål och Zeromission använder Plan Vivo, Gold standard och Fairtrade Climate Standard.

Zeromission använder dessa standarder i tre olika typer av projekt:
Förebyggande - Undviker utsläpp från avskogning genom att bevara skog, certifierade av Plan Vivo.
Minskande - Minskar fossila utsläpp genom introduktion av hållbar teknik, certifierade av Gold Standard och FairTrade.
Bindande - Tar bort utsläpp från atmosfären genom trädplantering, certifierade av Plan Vivo.

Äventyrsresor har valt ett projekt klimatkompensation genom Zeromission, läs mer här:
Förebyggande – Skogsbevaring i Tanzania