År 1900 blev delar av den nuvarande nationalparken ett viltreservat, och blev senare, år 1938, en av de två första nationalparkerna på Sri Lanka, med en yta på 141 kvadratkilometer. Parken har sedan dess utökats fyra gånger till nuvarande storlek.
Naturen i Yala är mycket varierad med både slättland och klippor, inland och kustland, vattenhål, bäckar och laguner. Vad det gäller djurlivet är parken berömd för sitt leopardbestånd, kanske det tätaste i världen. Den lankesiska leoparden är en underart av leopard och är toppredatorer, eftersom den saknar konkurrens från lejon och tigrar, som inte längre finns på Sri Lanka.

Förutom leopard har Yala ett stort bestånd av lankesisk elefant som är en underart till den asiatiska elefanten. Den lankesiska elefanten är speciell så till vida att det är den största av de asiatiska elefanterna, och att mindre än var tionde hanne har betar.
Dessutom finns bland Yalas olika djurarter, läppbjörn, vattenbuffel, vildsvin, axishjort, sambarhjort, guldschakal och sumpkrokodil.