Minneriya

Minnerya Nationalpark ligger i norra delen av centrala Sri Lanka och i närheten av Sigiriya och kännetecknas av våtmarker, savanner med högt gräs samt buskskog. Parken domineras av en stor vattenreservoar som under regnperioden även knyts samman med flera andra vattendrag i området. Reservoaren är parkens livskälla, särskilt under torkan.

Nationalparken är en av de bästa platserna om du vill uppleva elefanter på Sri Lanka. Under torkan kommer elefanterna för att dricka vatten. Fenomenet då upp till flera hundra elefanter kommer till reservoaren kallas ”The Elephant Gathering”. Under flera århundranden har elefanterna vandrat till nationalparken där de förutom att dricka vatten, socialiserar och badar. Samlingen av de många elefanterna på ett och samma ställe är en helt unik upplevelse. Flera närliggande parker har gjort att elefanterna kan vandra mellan parkerna beroende på mat och vattentillgång.

Förutom elefanterna finns det även en hel del andra djur i parken även om just de många elefanterna är det som drar. Det finns bl.a. sumpkrokodil, sambarhjort, axishjort, läppbjörn, buffel, vildsvin, mangust och ibland leoparder. Parken har även ett rikt fågelliv.

Udawalawe

Precis som Sri Lankas första nationalpark, Yala National Park, ligger Udawalawe på den södra delen av ön mellan kusten och det centrala bergsmassivet. På grund av de torra förhållandena i regionen har Udawalawe en klart annorlunda miljö jämfört med de mer frodigare förhållandena än det västra och centrala delarna av ön. Parken kan enkelt nås från turistorterna längs sydkusten.

Likt Minneriya national park har parken bildats runt en vattenreservoar. Huvudsyftet med att ha en nationalpark var att tillhandahålla en fristad för de vilda djur som förlorade sin livsmiljö på grund av konstruktionen av Udawalawedammen på Walawefloden. Bäst period att besöka parken är när det är som torrast och elefanterna samlas kring reservoaren.

Parken har ett stort bestånd av elefanter men även gott om andra djur Det finns bl.a. sumpkrokodil, axishjort, läppbjörn, buffel, vildsvin, utter och myrkott. Leopard syns dock sällan även om det finns. För större chans att se Leopard får man istället bege sig till Yala national park. Fågellivet är rikt med ca 190 arter.

Yala National Park
År 1900 blev delar av den nuvarande nationalparken ett viltreservat, och blev senare, år 1938, en av de två första nationalparkerna på Sri Lanka, med en yta på 141 kvadratkilometer. Parken har sedan dess utökats fyra gånger till nuvarande storlek.

Naturen i Yala är mycket varierad med både slättland och klippor, inland och kustland, vattenhål, bäckar och laguner.  Vad det gäller djurlivet är parken berömd för sitt leopardbestånd, kanske det tätaste i världen. Den lankesiska leoparden är en underart av leopard och är toppredatorer, eftersom den saknar konkurrens från lejon och tigrar, som inte längre finns på Sri Lanka.

Förutom leopard har Yala ett stort bestånd av lankesisk elefant som är en underart till den asiatiska elefanten. Den lankesiska elefanten är speciell så till vida att det är den största av de asiatiska elefanterna, och att mindre än var tionde hanne har betar.

Dessutom finns bland Yalas olika djurarter, läppbjörn, vattenbuffel, vildsvin, axishjort, sambarhjort, guldschakal och sumpkrokodil.