Sepilok orangutangreservat, som ligger drygt 20 kilometer utanför Sandakan, är ett 30 kvadratkilometer stort regnskogsområde. Borneo har till större delen varit täckt av tropisk regnskog, men delar av regnskogen har avverkats. Detta har lett till att många av orangutangerna har skadats eller dött i samband med skogsfällningen, och att resterande flockar haft svårt att hitta föda. Sepilok orangutangreservatet bildades i samband med regnskogsavverkningen, med uppgift att återanpassa skadade eller föräldralösa orangutanger till ett naturligt liv i djungeln.

Se alla våra resor till Borneo