Den botaniskt artrika nationalparken innefattar fyra klimatzoner och har en stor variation av flora och fauna; från de rika låglandsområdena med dipterokarpväxter genom bergsekskogar under trädgränsen, till barrskog och vidare till höglänta gräsmarker och låg växtlighet i högfjällområdet. Bergsområdet är känt för sina orkidéer och köttätande växter. Av de senare kan särskilt nämnas Kungskannrankan som är endemisk för området. Området är också hemvist för en mängd olika endemiska djurarter såsom Kinabalus röda jätteigel och Kinabalus jättejordmask.

För många är den bokstavliga höjdpunkten på resan färden till fots uppför Sydostasiens högsta berg Mount Kinabalu på 4,095 meter över havet. Berget är ofta överhöljt av moln och erbjuder en fascinerande flora förutom känslan att stå på dess topp. Man vandrar från 1,890 meter över havet till toppen och har en natt extra på resan i en enkel bergshytta på 3 200 meters höjd. Den sista biten upp påbörjas i mörker innan soluppgången och upplevelsen av ljusets ankomst från bergets topp är mäktig.

Se alla våra resor till Borneo