Djurlivet på Borneo är fylld med spännande varelser. Här lever bland annat den enda människoapan i Asien, orangutangen, tillsammans med pygméelefanter, leoparder, näsapor, rödnäbbade blåskator, gibbonapor, långsvansade makaker och langurer. Att få skåda och följa dessa djur i sitt naturliga habitat, i en av de äldsta och mest artrika regnskogar på jorden, är en upplevelse för livet.

Se alla våra resor till Borneo 


Borneo har även ett fantastiskt djurliv gällande insektsfaunan. Termiter, cikador, gräshoppor och fjärilar är några av de insekter som man lättast lägger märke till. De uppvisar de mest skiftande former och färger och har utvecklat många speciella anpassningar för att skydda och försvara sig. Här finns insekter som liknar blad och blommor - andra har giftiga taggar.

Många har också utvecklat komplicerade symbiosförhållanden. På Borneo finns t.ex. en epifyt som upplåter boplats åt myror inne i sin stora uppsvällda stam. I utbyte försvarar myrorna växten mot olika angripare samt tillför den näring.

Det högre djurlivet är artrikt. Bara på Borneo finns 221 olika däggdjur och 518 fågelarter! Många av djuren har anpassat sig till ett liv uppe i träden genom att kunna klättra eller flyga. Det finns ödlor, ekorrar och grodor som har förmågan att kunna glidflyga med hjälp av utspända hudveck.

Se mer om några av dessa karismatiska djur som gör en resa till Borneo oförglömlig! 

Orangutang (Pongo Pygmaeus)

Orangutanger kan man dels se på rehabcentret i Sepilok, men även i skogen som omger centret. De släpps från centret när dem anses redo och rör sig sedan längre och längre bort från centret. Man brukar kalla dessa djur för semi-wild eftersom att de ofta återkommer till de matstationer man satt ut i skogen utanför centret. Tills slut hittar de sin egen mat och upphör att komma in och få gratismat. Skogen i Sepilok är inte så stor så man flyttar även Orangutanger till andra delar av Sabah, bland annat till Tabin Wildlife Reserve.

Näsapa, även kallad Proboscisapa (Nasalis larvatus)

Gibbonapa, gibboner (Hylobatidae)

Det finns omkring 15 arter av gibboner samt fyra släkten (Hylobates, Hoolock, Nomascus och Symphalangus).

 

Red Leaf Monkey (Presbytis rubicunda)

Långsvansad makak (Macaca fascicularis)

Svinmakak (Macaca nemestrina)

Langurer (Colobinae)

Havssköldpadda (Cheloniidae)

Pygméelefant, Borneoelefant (Elephas maximus borneensis)

Näshornsfåglar (Bucerotidae)

Jätteekorre (Ratufa)

Varan (Varanus)