• att webbplatsen innehåller cookies

  • vad dessa cookies används till

  • hur cookies kan undvikas

På själva hemsidan används endast sessionscookies. Dessa används för att hantera eventuella val du gör, exempelvis beställningar av katalog. Dessa sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

I online-bokningen används vanliga cookies som du alltså tar emot om du går in i bokningen. Dessa cookies används för att vi på nätet ska kunna hantera bokningsförfarandet och dina val där.

På både hemsidan och i onlinebokningen används även cookies för Google Analytics, som är det analysverktyg som används på hemsidan. Dessa lagrar information om dina tidigare besök på hemsidan.

Om du har ställt in din webbläsare på att inte acceptera cookies kan det vara så att vissa av webbplatsens (framför allt online-bokningens) funktioner inte fungerar som tänkt. Vill du veta mer om hur din webbläsare kan ställas in så att den automatiskt nekar cookies, informeras om att en webbsida innehåller cookies och hur webbläsaren kan radera tidigare lagrade cookies?

Se din webbläsares hjälpsidor för mer information. Hos PTS kan du läsa mer om cookies och vad lagen säger.