Travelife partner

Vi är anslutna till organisationen Travelife och använder oss av deras utbildnings-, lednings- och certifieringsprogram för hållbar turism. Travelifes ramverk bygger på kriterier från Global Sustainable Tourism Council och uppfyller även ISO 14001 och EMAS III samt inkluderar samtliga riktlinjer för ISO 26000 och OECD Corporate Social Responsibilty. Riktlinjerna täcker områden som säkra arbetsförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till miljöaspekter och god affärssed. Som paketresearrangör är vi en del av en värdekedja med många olika aktörer och ramverket gör det möjligt för oss att arbeta strukturerat med hållbarhet. Genom standardens kriterier och upplysningskrav får vi som researrangör hjälp att organisera och prioritera våra aktiviteter. Travelife bygger till hög grad på frivilligt engagemang.