I ”Yaeda Eyasi Landscape REDD-project” i Tanzania, bevaras skog i samarbete med Hadzastammen, ett jägare-och samlarfolk som sannolikt har levt av och med naturen på samma plats i över 40 000 år. De är starkt beroende av jorden och dess resurser men har under de senaste 50 åren förlorat mer än 90 procent av sitt land till utomstående stammar och samhällen som söker mark för bete och odling. Projektet är Plan Vivo-certifierat och finansierar så att Hadza kan underhålla, patrullera och bedriva ett hållbart skogsbruk. 40 ”community guards” har tränats och jobbar med att patrullera och skydda skogen och det ekosystem som finns där. Parkvakterna skyddar också marken från illegal jakt. I skogen lever flera hotade djurarter och området är även tillfälligt hem för migrerande djur.

Hittills har över 34 000 hektar skog skyddats, skog som annars hade avverkas illegalt av inflyttade jordbrukare som inkräktar på Hadzas mark. Årligen undviks utsläpp av ca 25 000 tCO2e (motsvarar utsläppet av ca 6 000 flygresor t/r Sverige-Tanzania) då träden får stå kvar och tar upp koldioxid. Förutom att gradvis utöka området som bevaras så kan man lite enkelt förklara det som att Hadzastammen får betalt för att bevara skogen.

Pengarna går till utbildning, arbetstillfällen till lokalbefolkningen som kan vara arbete inom projektet t.ex. dataövervakning, skogsvaktare/viltvårdare, utbilda kringliggande byar/andra stammar i vikten av att bevara skogen, bygga skolor mm.  I gengäld så bevaras skogen och kontrollen av detta sker genom Carbon Tanzania driver projektet tillsammans med lokalbefolkningen. Hadzastammen ser nyttan i detta då de är helt beroende av skogen för mat och medicin. 

Projektet involverar även andra folkgrupper som försörjer sig genom boskapsskötsel i närområdet. Genom att upprätta gemensamma landrättigheter och landanvändningsplaner bidrar projektet till områdets långsiktiga hållbara utveckling och ytan med skyddad skog utökas.

Sammanfattat

• Totalt har 34,073 ha skog har skyddats i projektet.

• Ungefär 6,000 personer berörs av projektet

• Utsläpp av ca 25,000 tCO2e har enligt mätningar undvikits/reducerats ett års tid

Olika träd tar upp olika mycket CO2, beroende på typ och ålder och de exakta beräkningarna görs av skogsexperter tillsammans med Plan Vivo

Film om projektet i Tanzania