Nationalparken är Ugandas mest besökta. Området ligger i den västra delen av landet och täcker en yta på över 2 000 kvadratkilometer från Georgesjön till Edwardsjön. Genom området flyger Kazingakanalen. Nationalparken har fått sitt namn efter Drottning Elizabeth II och bildades år 1954.


Parken som består av öppna gräsmarker med buskage, tät vegetation, skog, sumpområden och stränder, är känd för sitt mycket rika djurliv. Här lever till exempel bufflar, flodhästar, elefanter, leoparder, lejon, Topi och kobantiloper. Här finns i övrigt 95 olika arter av andra däggdjur och upp emot 600 fågelarter.
I den långa Kazingakanalen finns gott om flodhästar och krokodiler. Här finns också mängder av änder, skarvar, hägrar, pelikaner och storkar. Man brukar även kunna se saxnäbbar och gråfiskare är det fullt av.