Ugandas landskap, växtlighet och djurliv lockar många turister. Landet har tio nationalparker, bland dem Bwindi Impenetrable Forest där mer än en tredjedel av världens bergsgorillor lever. Parken har Östafrikas rikaste djur- och växtliv och finns på UNESCOs lista över världsarv.

Bwindi National Park

Bwindi blev 1994 uppsatt på Unescos världsarvslista. Parken ligger i sydvästra Uganda, vid gränsen till Demokratiska republiken Kongo, och utgör en del av Bwindis ogenomträngliga skog. Bwindi omfattar 331 kvadratkilometer av Ugandas kraftigaste regnskog och innehåller både bergsskog och låglandsskog

Parken är kanske mest känd för sina bergsgorillor. I parken bor omkring 450 bergsgorillor, vilka utgör lite mindre än hälften av världens totala bestånd.

I området runt Bwindi kan man studera många slags primater och fåglar. Skogen är ett av de rikaste ekosystemen i Afrika och här finns mer än 120 däggdjursarter, 346 fågelarter, 202 fjärilsarter, 163 trädarter, 100 ormbunksarter och flera utrotningshotade djurarter.

Queen Elisabeth National Park

Nationalparken är Ugandas mest besökta. Området ligger i den västra delen av landet och täcker en yta på över 2 000 kvadratkilometer från Georgesjön till Edwardsjön. Genom området flyger Kazingakanalen. Nationalparken har fått sitt namn efter Drottning Elizabeth II och bildades år 1954.

Parken som består av öppna gräsmarker med buskage, tät vegetation, skog, sumpområden och stränder, är känd för sitt mycket rika djurliv. Här lever till exempel bufflar, flodhästar, elefanter, leoparder, lejon, Topi och kobantiloper. Här finns i övrigt 95 olika arter av andra däggdjur och upp emot 600 fågelarter.

I den långa Kazingakanalen finns gott om flodhästar och krokodiler. Här finns också mängder av änder, skarvar, hägrar, pelikaner och storkar. Man brukar även kunna se saxnäbbar och gråfiskare är det fullt av.

Kibale Forest National Park

Kibale National Park är en av de vackraste och mest varierade tropiska regnskogarna i Uganda. Parken hyser mer än 70 däggdjursarter, mest känd är den för sina habituerade schimpanser, och hela 12 andra arter med primater – få andra platser i världen har lika många. Här har även setts mer än 375 arter av fåglar – flera stora och färggranna.