Kibale National Park är en av de vackraste och mest varierade tropiska regnskogarna i Uganda. Parken hyser mer än 70 däggdjursarter, mest känd är den för sina habituerade schimpanser, och hela 12 andra arter med primater – få andra platser i världen har lika många. Här har även setts mer än 375 arter av fåglar – flera stora och färggranna.