Charles Darwins utvecklingslära, "om arternas uppkomst" föddes här. År 1831 kom Charles Darwin hit som ung biolog och forskare, varvid han noterade djurens anpassning till miljön på de olika öarna. Hans forskning på Galapagos ledde fram till den utvecklingslära om arternas ursprung som än i dag är en av vår tids viktigaste vetenskapliga upptäckter.

På huvudön Santa Cruz besöker vi Charles Darwin-centret där vi lär oss mer om den naturvård och den forskning som bedrivs här idag. Här får vi se olika slags jättesköldpaddor, (den berömde Lonesome George levde här fram till sin död), och många andra av öarnas djur och fåglar.

På centret bedrivs forskning och naturvårdsarbete med avels- och bevarandeprojekt för att rädda unika djurarter på öarna. Här lever flera olika slags jättesköldpaddor och andra endemiska djurarter. I centrets trädgårdar lever även några olika slags Darwinfinkar och andra viltlevande fåglar.

 Se alla resor till Galapagos »