I området ligger också Arenalsjön, Costa Ricas största konstgjorda sjö. År 1979 utökades den till tre gånger sin ursprungliga storlek och gjordes till en damm för vattenkraft. Städerna Arena och Tandadors som ursprungligen låg där flyttades till sjöns nordöstra sida, och lämningarna av de gamla städerna finns fortfarande kvar på sjöns botten.

Se alla våra resor till Costa Rica