Botswana i södra Afrikas inland har lyckats där många andra afrikanska länder har misslyckats. När landet blev självständigt 1966 från Storbritannien var det en av världens fattigaste nationer. Tack vare rika diamantfyndigheter och ett stabilt politiskt system relativt förskonat från korruption har ekonomin utvecklats väl. Tillväxten har kommit invånarna till del. Numera klassas Botswana som ett medelinkomstland av FN. Många invånare lever dock fortfarande utanför den formella ekonomin, ofta av boskapsskötsel.

Botswana med sin känsliga natur har inga förutsättningar för massturism, och därför har regeringen i första hand valt att satsa på så kallad miljöturism med bland annat exklusiv safari för rika turister. Näringen växer snabbt och står för över en tiondel av ekonomin.

Landet gränsar i öst till Zimbabwe, i sydväst och syd till Sydafrika, i väst och norr till Namibia. Längst i norr har landet en kort gräns mot Zambia. I sydvästra delen av landet finns öknen Kalahari. Botswana var tidigare det brittiska protektoratet Bechuanaland, och blev självständigt 1966. Namnet Botswana kommer av bantubefolkningen, batswana- eller tswanafolket.

Botswana med sin känsliga natur har inga förutsättningar för massturism, och därför har regeringen i första hand valt att satsa på så kallad miljöturism med bland annat exklusiv safari för rika turister. Näringen växer snabbt och står för över en tiondel av ekonomin. Landet gränsar i öst till Zimbabwe, i sydväst och syd till Sydafrika, i väst och norr till Namibia. Längst i norr har landet en kort gräns mot Zambia. 

I sydvästra delen av landet finns öknen Kalahari. Botswana var tidigare det brittiska protektoratet Bechuanaland, och blev självständigt 1966. Namnet Botswana kommer av bantubefolkningen, batswana- eller tswanafolket.

Botswana i södra Afrikas inland har lyckats där många andra afrikanska länder har misslyckats. När landet blev självständigt 1966 från Storbritannien var det en av världens fattigaste nationer. Tack vare rika diamantfyndigheter och ett stabilt politiskt system relativt förskonat från korruption har ekonomin utvecklats väl. Tillväxten har kommit invånarna till del. Numera klassas Botswana som ett medelinkomstland av FN. Många invånare lever dock fortfarande utanför den formella ekonomin, ofta av boskapsskötsel.

Se alla resor till Botswana »