Av: Allan Carlson

Lejon är det enda flocklevande kattdjuret. En lejonflock, pride på engelska, där den vanligaste gruppstorleken består av 5 honor och två hanar. Honorna är ofta systrar eller närbesläktade. Men en flock kan bestå av upp till 40 individer.

Honorna samarbetar vid jakt och är familjens främsta försörjare. Hanar kan bli duktiga jägare av stora djur som buffel-, giraff och yngre elefanter. När ett byte har fällts, så är det inget fint bordsskick som gäller. Det blir ett väldigt bråk runt det fällda bytet och hanarna tar för sig först, sist blir det ungarnas tur att äta.


En hotad art

Antal lejon har halverats de senaste 25 åren och idag finns det runt 20 - 22 000 vilda lejon kvar.   Merparten av lejonen lever i östra och södra Afrikas savanner och där främst i skyddade områden som nationalparker. 

Lejonen har funnits i större delen av Afrika men idag har de försvunnit från 94% av sitt historiska utbredningsområde. Det beror främst på att människor har börjat exploatera lejonens livsmiljöer, bland annat till jordbruk.

Hoten mot lejonens existens är en konflikt mellan djurens konung och människor- lejon tar boskap och dödas därför i vedergällning. Lejonens bytesdjur som består av medelstora och stora gräsätare har också minskat kraftigt över hela Afrika. På de östafrikanska savannerna som i Masai Mara - Serengeti ekosytemet har ca 2/3 av lejonens bytesdjur försvunnit och i Västafrika så uppskattar man att drygt 80% av bytesdjuren är borta. Det beror främst tjuvjakt på bushmeat - helt enkelt mat till en fattig landsbygdsbefolkning.

Ökad kunskap

Ett led i förvaltningen av lejonpopulationerna är att man räknar hur många djur det finns och var dom finns. I Kenya har man nyligen avslutat lejonräkningen och det finns ca 2 500 lejon. Merparten lever i skyddade områden.  Denna räkning bygger på individidentifiering, det är nämligen så att morrhårens placering är unikt för varje individ. Så forskarna har helt sonika letat runt på savannerna och tagit närbilder av lejon.

Vägen framåt

Idag finns det 7 sk. livskraftiga lejonpopulationer - det vill säga att antalet individer är tillräckligt stort för att garantera en långsiktig överlevnad. 

Tre av dessa återfinns i Tanzania; i Selous/Nyerere, Serengeti och Ruaha Nationalparker.  Naturvårdsarbetet här  blir viktigt för att säkra lejonens framtid. Eftersom samexistens mellan lejon och människor är nyckeln till ett framgångsrikt arbete att rädda arten, arbetar flera naturvårdsorganisationer med att ta fram innovativa sätt att tackla samexistens mellan stora rovdjur och boskapsbönder.  Vid Ruaha testar man ett system där bönderna dels får ersättning för rovdjursriven boskap men också ett "belöningssystem" där byar som accepterar stora rovdjur som lejon, vildhund, hyenor och leopard på sina marker, får tillgång till fri veterinärvård för sin boskap, bättre sjukvård och skolgång för byborna osv. Detta finansieras bl.a. av intäkter från turism.
 

I flera skyddade områden som Masai Mara har man förmått massajbefolkningen att gå samman och skapa skyddade områden i en buffertzon, sk conservancies, där man utvecklat ekoturism. Flera av dessa conservancies har blivit en ekonomisk motor för naturvården men också för massajerna som nu fått en ny inkomstkälla bredvid den traditionella boskapsdriften. Vid den senaste lejonräkningen så visar siffrorna på att några av dessa cosnervancies faktiskt har fler  lejon, noshörningar, antiloper, osv än det går att finna i själva reservatet.

Välkommen att resa med oss tilll Östafrika, hör gärna av dig för ett reseförslag!

Se alla safariresor