Att boka en resa med oss
Vi planerar alla våra resor utifrån förutsättningen att det är säkert att genomföra dem. Vi följer utvecklingen noga för att kunna fullfölja våra resors program. En viktig förutsättning är att det inte finns någon avrådan svenska UD eller att lokala myndigheter stängt för inresa. I sådana fall genomför vi inte resan utan bokar av, eller bokar om er till annan avgång, helt kostnadsfritt. Din upplevelse och säkerhet har alltid högsta prioritet. När du bokar in dig på någon av våra resor ska du känna dig helt trygg.

Information fram till avresa
Vi håller kontakt med alla som har en resa bokad och informerar fortlöpande dig som ska resa om det skett några förändringar i de lokala förhållandena. Vi har daglig kontakt med våra samarbetspartners på resmålet kring vad som händer på plats. Du är alltid välkommen att ringa eller maila oss för att fråga om den senaste utvecklingen och följ gärna Sweden Abroad för uppdaterad information från ambassader och svenska UD.

Testning/vaccination före resa
För dig som ska till ett resmål där testning eller vaccinering krävs, är det viktigt att du håller dig uppdaterad med de tidsgränser och vaccinationskrav som gäller för just ditt resmål. Dessa kan ändras med kort varsel. De flesta resmål har tagit bort kravet på test inför resa utan nöjer sig med en hälsodeklaration och vaccinationsbevis. Stäm av vad som gäller för just ditt resmål.

Om avrådan från resor
Vi följer svenska UDs reserekommendationer. Om svenska UD avråder från resa till ett visst resmål så ställer vi in alla resor till berörda länder. Beslut om att ställa in en gruppresa tas normalt en månad innan avresa. För individuella resor kan beslut tas närmare avresan, i samråd med dig som är bokad. Om din resa blir inställd återbetalas alltid hela resans pris.

Pass och visum
Det är varje resenärs ansvar att ha med sig pass som är giltigt enligt de regler som gäller för landet. I de fall visum erfordras anges detta i respektive resas resfakta. Om du inte har svenskt medborgarskap kan andra visumregler gälla. Var vänlig informera oss vid bokningstillfället. Det är viktigt att ditt namn i passet och dess stavning i din bokningsbekräftelse och visumansökan helt överensstämmer med ditt pass. Vid sen ändring kan det tillkomma en ändringsavgift. Om du behöver visumservice, kan du ta kontakt med Alla Visum

Lokala restriktioner
Vi tar alltid hänsyn tas till varje lands inresebestämmelser och är beredda att anpassa eller ställa in resa till följd av dessa. Det är också viktigt att du som resenär har korrekta resehandlingar och har med det som krävs för att få resa in i landet (visum, vaccinationsbevis etc). 

Inställd resa
Om din resa blir inställd pga att svenska UD avråder, restriktioner i Sverige eller att lokala förhållanden gör att vi måste ställa in resan, återbetalas alltid hela resans pris. Du kan också kostnadsfritt boka om till annan resa eller senare avresedatum.

Avbeställningsskydd
Det är viktigt att ha ett avbeställningsskydd som gäller i händelse av att du eller någon i ditt resesällskap skulle bli sjuk innan resan. Vi rekommenderar därför att du tecknar avbeställningsskydd i samband med din bokning. I det flesta kredit/betalkort ingår avbeställningsskydd och i hemförsäkringen finns oftast avbeställningsskydd som ett valbart tillägg. Reseförsäkringsbolaget Gouda har annars en bra avbeställningsförsäkring. Den kostar 6% av resans pris och tecknas vid bokning direkt hos Gouda.

Reseförsäkring
Du behöver även en reseförsäkring. Kontrollera med din hemförsäkring om du har en reseförsäkring där skydd vid kostnader relaterade till sjukdom och olycksfall utomlands, ingår. Om du behöver teckna en separat reseförsäkring rekommenderar vi Goudas heltäckande reseförsäkring med semestertillägg. Den ger även ersättning för förlorade resdagar och kostnader vid akut sjukdom. Försäkringen går även att teckna som ett tillägg till din hemförsäkring och ersätter då merkostnader för många moment som inte brukar ingår i hemförsäkringars reseskydd. Läs mer och teckna direkt på Goudas hemsida: Gouda reseförsäkringar


Uppdaterad 2023-10-20