Översättningslista för de vanligaste djur- och fågelarterna på Galapagos.  

Reptiler

 • Gecko                                   Geckoödla
 • Giant tortoise                        Elefantsköldpadda
 • Green sea turtle                   Grön havssköldpadda
 • Lava lizard                            Lavaödla
 • Land iguana                          Landleguan
 • Marine iguana                       Havsleguan

Fåglar

 • Galapagosalbatross            Galapagosalbatross
 • Frigatebird                           Fregattfågel
 • Bluefooted booby                Blåfotad sula
 • Masked booby                     Masksula
 • Redfooted booby                 Rödfotad sula
 • Flightless cormorant            Galapagosskarv
 • Galapagos penguin             Galapagospingvin
 • Lava gull                              Lavamås
 • Swallowtailed gull                Svalstjärtad mås
 • Redbilled tropicbird              Rödnäbbad tropikfågel
 • Brown pelican                      Brun pelikan
 • Chilean flamingo                  Chile flamingo
 • Storm petrels                       Stormsvalor (flera arter)
 • Shearwater                          Lira (flera arter)
 • Galapagos hawk                 Galapagosvråk
 • Galapagos dove                  Galapagosduva
 • Mockingbird                         Härmfågel (flera arter)
 • Flycatcher                            Flugsnappare (flera arter)
 • Shorteared owl                    Jorduggla
 • Cuckoo                                Regngök
 • Heron                                  Häger (flera arter)
 • Common egret                    Ägretthäger
 • Oystercatcher                     Strandskata
 • Pintail                                  Stjärtand
 • Noddytern                           Noddytärna
 • Galapagosfinch                   Galapagosfink (13 arter)
 • Blackbellied plover              Kustpipare
 • Whimbrel                             Småspov
 • Turnstone                            Roskarl
 • Franklins gull                       Franklinmås
 • Peregrine                             Pilgrimsfalk
 • Kingfisher                             Kungsfiskare

Fiskar

 • Hammerhead                        Hammarhaj
 • Stingray                                 Stingrocka
 • Mantaray                               Djävulsrocka
 • Bacalao                                 En sorts torsk
 • Eel                                         Ål
 • Moray eel                              Muräna