Du bidrar till positiv påverkan på resmålet

Genom våra resor till Uganda bidrar du till att skydda naturområdena samt ger en positiv påverkan i värdsamhällena, både socialt och ekonomiskt. En del av intäkterna går till naturvårdsprojekt och en del går till bland annat projekt som förbättrar livet för många utsatta barn. Genom att utbilda sig och delta i aktiviteter som syftar till att minimera negativa effekter på miljön blir du en del av lösningen att förbättra lokalbefolkningens livskvalité samt att bevara djur- och naturlivet som annars skulle förstöras.

Vid besök i naturreservaten, bland annat vid Bigodi Wetlands i Kibale, går intäkterna till att finansiera och sponsra organisationer som arbetar med naturvårdsprojekt. En utav dem är KAFRED, en obunden myndighet vars uppdrag syftar till att ta vara på områdets naturresurser på ett ansvarsfullt sätt för att kunna främja och utveckla regionen på ett hållbart och långsiktigt sätt.

 

Varför skydda naturen i Uganda?

Tjuvjakt på de utrotningshotade bergsgorillorna är ett av de största problemen i Uganda. Trots otroliga framgångar de senaste åren kvarstår fortfarande mycket arbete för att arten ska vara utom fara. Med en snabb ökad befolkningsmassa i de länder där gorillorna lever blir inte bara efterfrågan för träd och bambu betydligt större, utan även mark för att skapa betesmarker. Utan skyddade nationalparker och reservat skulle bergsgorillorna därför inte finnas kvar. Arbetet för att utvidga dessa skyddsområden är därför av stor vikt för avgörandet av artens framtid.

I koppling till det ovannämnda hör ett annat hot till, den kommersiella handeln med souvenirer gjort från gorillorna och så kallat ”bush-meat”. När skogsbolag bryter in vägar i regnskogen blir aporna lätta byten för tjuvjägarna när dem tvingas bort från sina hem. Dessa apor slaktas och säljs sedan i städerna eller på den olagliga handeln, både dess kött men även delar som gjorts om till smycken och andra souvenirer.

En annan svårighet till att bevara resurserna för ekoturismen är på grund utav bristen på medvetenhet hos lokalbefolkningen. Med hjälp av besök till lokala byar och nationalparker skapar vi därför inte bara medvetenhet hos oss själva kring varför ekoturismen är så viktig, men det skapar även en ökad förståelse för lokalborna på plats. Som resultat av detta uppmuntrar vi lokalbefolkningen att söka sig till en hållbar sysselsättning som i sin tur leder till minskade skadliga aktiviteter.

Vår lokala samarbetspartner

Vår lokala samarbetspartner stödjer organisationen Birds of a Feather, ett program som arbetar med att utbilda och stödja föräldralösa och utsatta barn i Uganda. Programmet startades för att förse barn med kläder, näring, säkert dricksvatten, katastrofhjälp och utbildning för att ge dem bättre förutsättningar att i framtiden kunna försörja sig själva och skapa sig ett bättre liv.

Vid besök i Mabamba swamp, där vi bland annat kan se träskonäbben, används lokala båtförare och guider som genom våra besök får chans att tjäna sitt uppehälle. Det bidrar till förbättring av lokalsamhällets tillgångar och en ökad självkänsla i att dem är med och gör skillnad kring arbetet att bevara och att utföra aktiviteter i reservaten på ett hållbart sätt.

Vid besök i Buhoma finns organisationen Ride for a Woman som arbetar med att stödja och förbättra livet för utsatta kvinnor i byarna kring Bwindi nationalpark. Organisationen hjälper kvinnorna bland annat genom att förse dem med arbeten, ger dem stöd ekonomiskt samt hjälper dem att ta sig ur våldsamma relationer. Genom våra besök kan vi stödja dessa kvinnor genom att köpa deras hantverk, ta del av deras berättelser och uppmuntra organisationens arbete till att fler kvinnor ska få ett bättre liv.

Nyfikna frågor och utvärderingar

Genom att vi på Äventyrsresor själva reser på studieresor för att kontrollera kvalitet samt har tät kontakt med våra samarbetspartners då vi påminner/ställer frågor om deras hållbarbetsarbete gör vi vårt bästa för att ställa krav och påverka och utöka vårt engagemang. Vi uppmanar också våra kunder att ställa nyfikna frågor på plats om hur deras besök i Uganda har en positiv påverkan. Som resenär har du ett ansvar som våra ögon utåt. När du kommer hem från din resa får du fylla i en utvärdering med frågor kring resans kvalitet och hållbarhet, den används i vårt förbättringsarbete och förmedlas också till vår samarbetspartner.

Om flygresan till Uganda

Koldioxidutsläppet från flygresan till Uganda ställer vi i relation till den negativa effekten som uteblivna besök ger. Utsläppet av växthusgaser kompenseras genom investeringar i två certifierade projekt, ett som förebygger avskogning, och ett med effektiva spisar som minskar fossila utsläpp. Investeringen ingår i resans pris. Vi uppmanar också till medveten konsumtion, köp inte mer än du behöver och gör allt du kan för att minska ditt dagliga klimatavtryck.

Genom Zeromission beräknar vi hur mycket utsläpp som flygresan ger för att sedan stödja klimatprojekt för att bidra till en hållbar utveckling världen över.

En flygresa från Stockholm Arlanda till Entebbe med mellanlandning i Amsterdam t/r för 1 person ger ett ungefärligt utsläpp på 2,5 ton CO2.

Vad kan du som enskild resenär göra?

Som individuell resenär finns det flera saker du kan göra för att påverka positivt på destinationen. Det viktigaste är att agera på ett respektfullt sätt, både mot djur, natur och de lokala samhällena. Det hjälper även om du engagerar dig när du är på plats, var nyfiken och ställ frågor som kan väcka intressanta tankar. Du kan även läsa på innan om hur din resa påverkar de lokala samhällena och hur du kan hjälpa till ekonomiskt för att stödja lokala entreprenörer.

Vår samarbetspartner upplyser dig som resenär hur man bör och inte bör agera vid besöksmålen. Detta för att t.ex. motverka att barn arbetar istället för att gå i skolan, vilket är en del i att skapa långsiktig hållbarhet.

Vid aktiviteter så som spårning av gorillor rekommenderar vi att man exempelvis hyr lokala bärare (både kvinnor och män) på turen för en mindre summa. Detta bidrar till att de som bor i området kan försörja sig själva och sina familjer samt skapar hållbara arbetsmöjligheter. Det involverar lokalbefolkningen i deltagande av hållbarhetsprogram, det förbättrar deras medvetenhet kring bevarandet av naturresurserna och kanaliserar turisminkomsterna direkt till det lokala samhället.

Valbara utflykter och volontärarbete

  • Hyr lokala bärare på våra turer där vi spårar gorillor. På så sätt bidrar det till att de som bor i området kan försörja sig själva och sina familjer.
  • Besök, och om möjligt donera till, organisationen Ride for a Woman i Buhoma som arbetar för att hjälpa utsatta kvinnor i byarna kring Bwindi Impenetrable Forest National Park.
  • Vid besök vid KAFRED - Kibale Association for Rural and Environmental Development, används lokala guider och du kan på plats bidra och sponsra lokala projekt som t.ex. utbildning, hälsa och naturvårdsprojekt.
  • Du kan stödja och ge bidrag till Birds of a Feather där donationerna går till bland annat Sponsor-a-Child-program, ett program som organisationen startade 2014 för att kunna utvidga sitt arbete och hjälpa fler utsatta barn.


Se alla våra resor till Uganda