Du bidrar till positiv påverkan på resmålet

Costa Rica är något större än Danmark och i detta lilla land finns en enorm artrikedom koncentrerad. Här, lite norr om ekvatorn, möts den Nord- och Sydamerikanska kontinenten mellan två varma hav, det Karibiska- och Stilla havet. Det neotropiska klimatet med mycket regn och sol och den bördiga marken med aska från höglandets vulkaner och slätter som sträcker sig ner till havsnivån ger förutsättningar för många olika typer av regn- och torrskogar. Här finns ett stort antal variationer av spännande och vackra djur, fåglar, insekter och växter och biologer har kartlagt över 500 000 olika arter.

Mer än 95% av energin på Costa Rica kommer idag från förnybara energikällor och landet har även infört ett förbud mot engångsartiklar av plast. Costa Rica är till ytan endast en fjärdedel större än Danmark men rymmer 5% av världens biologiska arter. Mer än 25% av landets yta är skyddade nationalparker, varav den första nationalparken invigdes år 1955. För att bevara den biologiska mångfalden som är en viktig resurs både ur ett hållbarhets- och ekonomisk perpektiv, har man i Costa Rica sedan länge arbetat med hållbarhet och ekoturism för att skydda naturen från de belastningar som turismen kan innebära. Det lagstadgades och beslutades av myndigheterna långt innan ekoturism blev ett begrepp, vilket har lett till att det idag är ett av världens främsta resmål för den naturintresserade. Här arbetar man med en hållbar turismutveckling som ser till att alla inkomster från turismen återinvesteras i det lokala samhället och kommer till nytta för lokalborna. 

Ekoturism handlar om att utbilda och samtidigt underhålla resenärer för att främja bevarandeinsatser och att väcka intresset hos den enskilda turisten till att vilja göra skillnad för att skydda miljön. På våra resor till Costa Rica använder vi oss av kunniga och lokala naturguider som utbildar oss kring regnskogens sköra och rika ekosystem där dem har som mål att skapa förståelse till varför det är så viktigt att den bevaras till eftervärlden. Nationalparksavgifterna som ingår under besöken i naturreservaten bidrar till att skydda regnskogen och arbetet kring att utöka naturreservaten för att skapa större områden som kan skyddas.

Genom att resa med oss till Costa Rica bidrar du till att inkomsterna från den lokala turismen fördelas mer rättvist samt förbättrar de lokala samhällena genom en ökad turism på landsbygden. Innebörden av en ökad landsbygdsturism är att det uppstår fler gröna arbetsmöjligheter för lokalborna, vilket i sin tur leder till minskade skadliga aktiviteter som jakt, avskogning och guldbrytning. När vi besöker lokala hantverkare och producenter hjälper vi också till att hålla traditioner vid liv och gynnar lokalbefolkningen ekonomiskt.

Varför skydda naturen i Costa Rica?

Människor i centralamerika som tillhör de olika urfolken har under tusentals år varit helt beroende av regnskogen för sin överlevnad. Den unika och mångfaldiga regnskogen ger inte bara lokalborna resurser som jakt, fiske, timmer, fibrer och medicinalväxter, utan det ger även skydd mot skadeinsekter, översvämningar och erosion. När avverkning sker av dessa naturskogar, för att t.ex. omvandlas till plantager för palmolja, förloras dessa värdefulla resurser. Detta påverkar inte bara klimatet lokalt, utan det påverkar även i ett globalt perspektiv. Extrakt från medecinalväxter och reptiler används även i västvärden, för utveckling av livsviktiga läkemedel, bland annat hjärtmedicin.

Regnskogen kallas ibland för jordens lungor och bidrar till att binda och absorbera koldioxid. Den avskogningen som sker har därför en stor inverkan på de negativa klimatförändringarna som sker världen över. Följderna av en fortsatt avskogning drabbar klimat och vatten som ligger långt utanför skogens gränser, bland annat jordbruksmarken och de marina miljöerna. Resultaten blir att det blir extrem torka under torrperioden, och kraftiga översvämningar under regnperioden.

Costa Ricas kaffe och kakaoodlingar har varit en bidragande faktor till landets välstånd. När man började exportera dessa råvaror utomlands fick man via skatter inkomster till stadskassan och möjlighet att i snabb takt utveckla infrastruktur och social välfärd. På våra resor besöker vi lokala kaffeplantage där vi utbildar oss kring hur kaffebönans resa ser ut, och får en större förståelse kring det otroliga arbete som ligger bakom denna fantastiska dryck vi njuter av hemma i Sverige. Genom våra besök bidrar inträden samt inköpen till att bevara och utveckla plantagen så att den lokala tillväxten, både ekonomiskt och arbetsmässigt, kan fortsätta förbättras.

Vissa områden i Costa Ricas regnskog omfattar upp till 14 enskilda ekosystem, inom endast några tusen hektar. Genom de besök vi gör till nationalparkerna bidrar intäkterna till bevarandet av dessa naturskyddsområden vilket i sin tur gör att djuren kan fortsätta leva och föröka sig i sitt naturliga habitat. 

Vår lokala samarbetspartner

Vi bor på miljöanpassade lodger som ofta driver egna naturvårdsprojekt. Ett av många exempel är det privata reservatet Lapa Rios vars privata reservat finansieras genom de gäster som övernattar här. När du bor här stöttar du även The Wildcat Conservation Projekt som hjälper forskare att studera de jaguarer, pumor och andra kattdjur som lever i regnskogen på Osahalvön.  

Nyfikna frågor och utvärderingar

Genom att vi själva reser på studieresor för att kontrollera kvalitet, samt har tät kontakt med våra samarbetspartners och påminner/ställer frågor om deras hållbarhetsarbete, gör vi vårt bästa för att ställa krav för att påverka och utöka vårt engagemang. Vi uppmanar också våra kunder att ställa nyfikna frågor på plats om hur deras besök i Costa Rica har en positiv påverkan på plats. Som resenär har du ett ansvar som våra ögon utåt. När du kommer hem från din resa får du fylla i en utvärdering med frågor kring resans kvalitet och hållbarhet, den används i vårt förbättringsarbete och förmedlas också till våra samarbetspartners.

Om flygresan till Costa Rica

Koldioxidutsläppet från flygresan till Costa Rica ställer vi i relation till den negativa effekten som uteblivna besök ger. Utsläppet av växthusgaser kompenseras genom investeringar i två certifierade projekt, ett som förebygger avskogning, och ett med effektiva spisar som minskar fossila utsläpp. Investeringen ingår i resans pris. Vi uppmanar också till medveten konsumtion, köp inte mer än du behöver och gör allt du kan för att minska ditt dagliga klimatavtryck.

Genom vår klimatpartner Zeromission beräknar vi hur mycket utsläpp som flygresan ger för att sedan stödja klimatprojekt för att bidra till en hållbar utveckling världen över. En flygresa från Stockholm Arlanda till San José med mellanlandning i Amsterdam för 1 person ger ett ungefärligt utsläpp på 3,5 ton CO2.

Valbara utflykter och volontärarbete

Det finns ett flertal lokala organisationer som anordnar hållbarhetsprojekt man kan delta i och stödja när man befinner sig på Costa Rica. Det finns projekt inom flera olika områden att välja mellan, där bland att hjälpa till i nationalparker, rehabiliteringscenter för djur eller samhällsprogram för att stödja lokalborna. Tack vare din hjälp kan de lokala förhållandena och områdena förbättras, återuppbyggas och bibehållas från att förstöras, eller för att djurarter inte ska utrotas.

Några områden du kan bidra till:

  • Hjälpa till att städa upp stränder, allmänna platser och naturstigar för att bevara naturen och dess unika miljö. Du kan t.ex. göra dagsturer genom ProParques som har åtagit sig att genomföra projekt som garanterar långvarig hållbarhet i nationalparkerna i Costa Rica.
  • Hjälpa till med trädplantering, underhåll av spår, strukturunderhåll som att t.ex. måla skyltar eller broar samt hjälpa till att samla upp organiskt material. Detta är ytterligare en del av de projekt som ProParques utför.
  • Hjälpa till på rehabiliteringscenter där vilda djur blivit skadade, vanskötta eller där övergivna ungar tas om hand om tills det kan återintroduceras till sitt naturliga habitat i skyddade områden. Här kan du t.ex. besöka Asis-projekt i Arenal eller Las Pumas i Cañas och ta hand om vilda djur och hjälpa till med underhåll av infrastruktur.
  • Hjälpa till med underhåll av lokala skolor och kyrkor.

Se alla våra resor till Costa Rica