I en låglandsregnskog på Borneo kan det finnas över 250 trädarter på en yta stor som en fotbollsplan. Som jämförelse finns det i hela Sverige bara ett 20-tal trädarter. På Borneo finns uppskattningsvis 2 500 trädarter och 600 palmarter. Regnskogen är uppbyggd i flera våningar, var och en med sitt mikroklimat, vilket skapat många skiftande livsmiljöer för växter och djur. Det är stor skillnad mellan markens fuktdrypande mörker och trädkronornas relativt torra miljö 40–50 meter upp i luften. För att klara dessa olika livsmiljöer har en kraftig artspecialisering kommit till stånd. Många växter har utvecklats till epifyter, vilket innebär att de utnyttjar trädens grenar och stammar för att nå ljuset, utan att behöva markens mylla. Träden ger också stöd för lianer och andra klängväxter som söker sig upp till det livgivande ljuset.


I en orörd regnskog är undervegetationen sparsam under de höga jätteträden. Det upplever du tyvärr inte på många ställen. I Danum Valley och hjärtat av de otillgängliga bergen i det inre Sabah finns fortfarande primär regnskog. Få växter klarar av att leva i denna dunkla miljö där konkurrensen om vatten och näring från de större träden är stor. På marken ligger ett tunt lager av döda växtdelar som snabbt bryts ned av olika markorganismer. De näringsämnen som då frigörs tas snabbt upp av växterna. Ingen näring går förlorad utan cirkulerar i ett mer eller mindre slutet kretslopp. Det är ett sätt för växterna att klara sig på de oftast näringsfattiga regnskogsjordarna. I en sekundär regnskog kämpar alla träd och växter om en plats i solen. Efter 30 år har de snabbast växande träden nått en höjd där orangutanger och gibbonapor kan ta sig fram. Vid Kinabatanganfloden och Sukau finns just den uppvuxna sekundära regnskogen innanför flodarmarna.Borneo har ett fantastiskt djurliv, framför allt gäller det insektsfaunan. Termiter, cikador, gräshoppor och fjärilar är några av de insekter som man lättast lägger märke till. De uppvisar de mest skiftande former och färger och har utvecklat många speciella anpassningar för att skydda och försvara sig. Här finns insekter som liknar blad och blommor - andra har giftiga taggar. Många har också utvecklat komplicerade symbiosförhållanden. På Borneo finns till exempel en epifyt som upplåter boplats åt myror inne i sin stora uppsvällda stam. I utbyte försvarar myrorna växten mot olika angripare samt tillför den näring.

Det högre djurlivet är artrikt. Bara på Borneo finns 222 olika däggdjur och 518 fågelarter! Många av djuren har anpassat sig till ett liv uppe i träden genom att kunna klättra eller flyga. Det finns ödlor, ekorrar och grodor som har förmågan att kunna glidflyga med hjälp av utspända hudveck. Regnskogen är inte bara en livsmiljö för växter och djur. Här bor också människor. På Borneo har stamfolk som Kadazan, Iban, Kayan och Penan under många generationer lärt sig att leva i samklang med regnskogen. De har skaffat sig kunskaper om hur man nyttjar skogen och marken på ett uthålligt sätt.

Sukau Rainforest Lodge/Kinabatanganfloden
Boendet på Sukau Rainforest Lodge är byggt på träpålar längs Kinabatanganflodens strand. Den flerfaldigt prisbelönta lodgen blev 2009 utsedd till en av världens 50 bästa djungellodger av National Geographic Adventure Magazine. Varmvattnet är solcellsuppvärmt. Safariturerna med båt på floden sker med eldrivna motorkanoter och de längre transporterna från och till boendet sker med fyrtaktsmotorer till skillnad från de flesta tvåtaktsmotorer som annars är vanliga. På lodgen finns flera verandor/utkiksplatser för att skåda vilda djur och fåglar. Under en av eftermiddagarna görs en mycket uppskattad promenad längs den plankgång som gjorts i anslutning till lodgen.

Danum Valley och Borneo Rainforest Lodge
Danum Valley conservation area är hela 450 km2 och har ett rikt djurliv med vilda orangutanger, dvärgelefanter och inte att förglömma den stora vackra hornbillfågeln. Att vandra i orörd regnskog är en fantastisk upplevelse, doften av blöt mylla, ljudet av syrsor, apor och fåglar skapar en kakafoni av ljud. Det är varmt och fuktigt. I Danum Valley och hjärtat av de otillgängliga bergen i det inre Sabah finns fortfarande primär regnskog. I hjärtat av reservatet ligger även den välrenommerade Borneo Rainforest Lodge med ett 300 meter långt hängbrosystem i trädtopparna.Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre

Sepilok orangutangreservat, som ligger drygt 20 kilometer utanför Sandakan, är ett 30 kvadratkilometer stort regnskogsområde. Borneo har till större delen varit täckt av tropisk regnskog, men delar av regnskogen har avverkats. Detta har lett till att många av orangutangerna har skadats eller dött i samband med skogfällningen, och att resterande flockar haft svårt att hitta föda. Sepilok orangutangreservatet bildades i samband med regnskogsavverkningen, med uppgift att återanpassa skadade eller föräldralösa orangutanger till ett naturligt liv i djungeln.Lankayan Island
Mitt i Suluhavet ligger denna lilla ö med sin orörda, tropiska vegetation, välbevarade korallrev och långa vita sandstränder. Lankayan har under de senaste åren fått ett gott rykte som toppdestination för dykupplevelser. Här har du endast ett par steg till snorkling i världsklass med ett fantastiskt liv under ytan. Det är inte omöjligt att du stöter på sköldpaddor och om du inte träffar dem i havet finns det ett sköldpaddscenter på ön. Här drivs ett antal bevarandeprojekt för de två arter havssköldpaddor som finns kring ön.

Kinabalu National Park
År 1964 grundades Kinabalu nationalpark (som på malajiska heter Taman Negara Kinabalu), som en av Malaysias första nationalparker och är upptagen på UNESCOs Världarvslista sedan år 2000. Parken finns på Borneos västkust och är drygt 700 kvadratkilometer. Den botaniskt artrika nationalparken innefattar fyra klimatzoner och har en stor variation av flora och fauna; från de rika låglandsområdena med dipterokarpväxter genom bergsekskogar under trädgränsen, till barrskog och vidare till höglänta gräsmarker och låg växtlighet i högfjällsområdet. Bergsområdet är känt för sina orkidéer och köttätande växter. Av de senare kan särskilt nämnas Kungskannrankan som är endemisk för området. Området är också hemvist för en mängd olika endemiska djurarter såsom Kinabalus röda jätteigel och Kinabalus jättejordmask.

  

Se alla resor till Borneo