Bevara värdefulla naturområden

Äventyrsresor har genom åren fått åtskilliga bevis på att våra besök i skyddsvärda områden skapar goda intäktsmöjligheter för lokalbefolkningen och att det är den enskilt viktigaste faktorn för att garantera naturområdena och arternas fortlevnad. Du som turist gör det möjligt för lokalbefolkningen att leva på turismen i stället för att odla upp eller bränna ner skogsområden och savanner. Vi bidrar både till lokala naturvårdsprojekt som ger en positiv påverkan på resmålen och till initiativ som bidrar till långsiktig försörjning för lokalbefolkningen. Läs om några av projekten»

Äventyrsresor och flyg

Utan flygresor kan vi inte nå våra resmål på rimlig tid, samtidigt vet vi att flyget är en del av våra ökade klimat- och miljöproblem. Äventyrsresors inställning är dock att vi med dessa resor bidrar till något som är mer akut än helt eliminera utsläppen från flyg – nämligen att bevara arternas mångfald och skydda de habitat som ännu finns kvar. Det är vår övertygelse att genom att ge våra resenärer möjligheten att uppleva dessa miljöer, på nära håll, som vi skapar förståelse för och opinion kring behovet att bevara orörd natur. Vi vill med våra resor säkerställa mångfalden av flora och fauna, för kommande generationer. Men naturligtvis gör vi också vad vi kan, här och nu. Bland annat genom att lägga upp resorna på ett hållbart sätt samt att klimatkompensera för alla våra resenärers, färdledares samt våra egna flygresor till och från våra resmål.

Indiens nationalparker skyddar tigers naturliga habitat och småskalig turism bidrar till viktiga inkomster.