Bevara värdefulla naturområden

Vi bidrar både till lokala naturvårdsprojekt som ger en positiv påverkan på resmålen och till initiativ som bidrar till långsiktig försörjning för lokalbefolkningen. Du som turist gör det möjligt för lokalbefolkningen att leva på turismen i stället för att odla upp eller bränna ner skogsområden och savanner. Läs om några av projekten du som resenär stödjer »

Indiens nationalparker skyddar tigers naturliga habitat och småskalig turism bidrar till viktiga inkomster.