Anderna utmärks av skarpa temperaturskillnader mellan dag, kväll och natt. När solen skiner på dagarna är det ofta 20–25 grader varmt, medan temperaturen lätt sjunker tio grader om det mulnar på. Under morgon och kväll kan det vara ca fem plusgrader. På natten kan dock bli minusgrader på högre höjder, framförallt under sommaren. Men det regnar även ibland under torrsäsongen i Anderna.

Södra Stillahavskusten har torrt ökenklimat med en del dis juli–september. Torrperioden pågår mellan maj/juni och oktober/november.

Amazonas har nederbörd året runt. När det regnar faller det i korta skurar och det brukar snart klarna upp igen. Under maj–oktober regnar det som minst. Temperatur runt 30 grader. Svalare i maj–september. Under denna period kan nattemperaturen någon enstaka natt gå ned till 10 grader.

För dig som vill ha aktuella prognoser och väderstatistik rekommenderar vi www.weather.com och http://www.worldweatheronline.com

Hög Höjd

Andernas höga höjder medför att syretillgången är hälften så stor, vatten kokar redan vid 70 grader och matsmältningen tar dubbelt så lång tid som normalt. Detta innebär att din kropp kommer att få arbeta extra för att anpassa sig till den minskade syretillgången. Detta förebyggs genom:
• Äta mindre portioner de första dagarna
• Undvika alkohol
• Dricka mycket vätska

Om du inte tidigare varit på 3 500–4 000 meters höjd rekommenderar vi att du kontaktar läkare för att kontrollera att dina hjärt- och lungfunktioner, blodtryck och dylikt är normala. Exempel på sådant som kan inverka är hjärtsvikt, hjärtinfarkt, kärlkramp, medfödd hjärtsjukdom, klaffel, oregelbunden hjärtverksamhet, högt blodtryck, kärlkramp i benen, astma, luftrörskatarr (bronchitis), lungemfysem, andningsinsufficiens, tuberkulos eller blodbrist. Under ovanstående förutsättningar är det vår erfarenhet att inga som helst problem kommer att uppstå, såvida man inte har en olycklig "benägenhet" för höjdsjuka. Den risken rör sig om promille.
Det har visat sig vara lätt att få halsont på höga höjder. Ha därför med halstabletter. Huvudvärkstabletter är också bra att ha med för att lindra eventuell huvudvärk. Det är vidare lätt att bli nedkyld, eftersom temperaturen växlar kraftigt över dygnet. Det är därför indianerna alltid går med mycket kläder på sig, oavsett hur varmt det är. Temperaturen mot kroppen är då konstant hela tiden.
Förebyggande åtgärder
Diamox=acetazolamid är ett receptbelagt medel som går att användas mot höghöjdsymptom. Ej till personer som är allergiska mot sulfapreparat. Ej till personer med njursjukdom, leversjukdom eller binjurebarksinsufficiens. Försiktighet vid astma och andra lungsjukdomar. Låna ej ut Diamox till en person som inte samrått med läkare innan medicinintaget. Diamox finns på de svenska apoteken som receptbelagd medicin. Däremot så har företaget som tillverkar det valt att inte vara med i FASS.
Diamox har biverkningar t.ex. trötthet, aptitförlust, yrsel, känselnedsättning i armar och ben. Liksom sulfa kan Diamox ge upphov till mycket sällsynta allvarliga biverkningar i form av hudbortfall och rubbning av blodnybildningen. Smaken av kolsyrade drycker som öl och läsk förändras.
Diskutera med din läkare om detta är något du överväger att ta.