Sandstrand och lavaklippor

Klimat
På Galapagos är det havsströmmarna som bestämmer årstiderna. "Garúaperioden" varar från juni till oktober. Då dominerar Humboldtströmmens kallare vatten runt Galapagosöarna och vattentemperaturen ligger runt 18-22 grader. Lufttemperaturen är 18-26 grader, och sydostliga vindar gör sjön mer krabb än under andra tider på året. Detta kallas också torrtiden då väldigt lite regn normalt faller. Den varma perioden varar från nyår till och med april. Då dominerar Ekvatorialströmmens varmare vatten från norr, vilket gör att vattentemperaturen stiger till 24-28 grader. Lufttemperaturen är då 22-32 grader och enstaka regn förekommer.

Unik miljö och endemiska arter
Öarna ligger mitt på ekvatorn och ger ett lite ökenartat intryck. Galapagos omsluts av mötande havsströmmar som var och en har olika temperaturer och är relativt kalla för att vara i tropiska vatten. Denna faktor är avgörande för både klimat och djurliv på öarna. Här mitt på ekvatorn uppträder arter som annars förekommer ned mot Antarktis; valar, pälssälar och pingviner. Samtidigt finns här också de tropiska arterna.

Närmaste fastland ligger 100 mil bort. Arterna har utvecklat flera för Galapagos unika anpassningar och en del egendomliga sådana. En fink har börjat använda en pinne som redskap för att karva upp larver ur en kaktus och därmed bildat en egen art av den s.k. Darwinfinken. Förfadern till Galapagosfinkarna har gett upphov till tretton olika anpassningar och därmed tretton olika arter som är helt unika för öarna. En tredjedel av alla häckande fåglar på Galapagos är endemiska, liksom nästan hälften av växterna och så gott som samtliga reptiler.

Nationalpark
Galapagosöarna blev nationalpark 1959, vilket innebar att i stort sett hela öarnas landyta skyddades. Då fanns där tre bosättningar där med sammanlagt omkring 1 500 invånare, och på 1980-talet hade antalet invånare ökat till mer än 15 000. År 1986 blev det omgivande havet ett marint reservat. Unesco hade redan 1978 tagit med Galapagosöarna på sin världsarvslista och 2001 lades även det marina reservatet till listan.

Galapagos är till 97 procent avsatt som nationalpark. Ett stort arbete läggs ned från Världsnaturfonden, ecuadorianska staten och forskningsstationen Darwin vid Puerto Ayora för att skydda öarnas fauna från av människan importerade skadedjur som råttor, katter, vildhundar, getter etc.

Charles Darwin Research Centre
På ön Santa Cruz ligger den brittiske biologen, geologen, teologen och forskaren Charles Darwins forskningsstation. År 1831 kom Darwin hit för att studera djurens anpassning till miljön på de olika öarna. Hans omfattande forskning ledde fram till den utvecklingslära om arterna ursprung som än i dag är en av vår tids viktigaste vetenskapliga upptäckter.

På centret bedrivs forskning och naturvårdsarbete med avels- och bevarandeprojekt för att rädda unika djurarter på öarna. Här lever flera olika slags jättesköldpaddor och andra endemiska djurarter. I centrets trädgårdar lever även några olika slags Darwinfinkar och andra viltlevande fåglar.

Valuta och reskassa
US dollar är landets valuta. Det enklaste är att ta med sig USD i kontanter, vi rekommenderar sedlar i lägre valörer. Dock ska mängden medtagna kontanter vägas mot risken för stöld. Resecheckar rekommenderas endast om du planerar större inköp eftersom de kan vara svåra att betala mindre belopp med. Kreditkort går att använda, dock i begränsad omfattning. Bankomater finns både i Quito och i Puerto Ayora samt Puerto Villamil eller Puerto Baquerizo Moreno på Galapagos beroende på vilken rutt man åker. 
Det tillkommer nationalparksavgift på 100 USD (50 USD för barn) som man betalar vid ankomst. Dessa avgifter kan endast betalas med kontanter!

Visum och pass
Visum behövs inte för svenska medborgare. Tänk på att passet måste vara giltigt minst 6 månader efter resans slut.

Elektricitet
Spänningen är 110 volts växelström, så kontrollera att det går att ändra inställningen för volttalet. Adapter krävs.
OBS! På Galapagosbåtarna finns det uttag för 110 volt inuti båtarna och för 220 volt ute på bryggan. Vid laddning av t.ex. batterier till digitalkamera kan man säga till guiden eller kaptenen.