Du bidrar till positiv påverkan på resmålet

Genom vår samarbetspartner får vi vara en del i deras bevarandeinitiativ som innefattar att förbättra lokalbornas negativa attityder mot de vilda djuren. Deras initiativ bygger på att hitta lösningar som leder till att de kan bevara såväl det vilda djurlivet som bybornas egna grödor och husdjur. Detta görs bland annat genom att skapa buffertzoner för de vilda djuren för att förbättra skyddet mot de områdena de vill hålla djuren bort ifrån. Detta skapar både arbetsmöjligheter för lokalborna som utbildas och sätts som patrullerande nationalparksvakter samt får dem att bygga upp en hållbar attityd i samhällena och få förståelse kring varför bevarandet är så viktigt.

Utan generositeten och donationer från de besökande turisterna och viljan att hjälpa till att upprätthålla dessa viktiga aktiviteter är ansträngningarna för de skyddande organisationerna under betydande belastning. Turismen bidrar positivt genom att vi med en ökad medvetenhet kan forma turismen som en positiv kraft. Tillsammans med lokalbefolkningen hittar vi sätt att ge tillbaka mer än vi tar samt se till att vi med hjälp av våra resurser hjälper förbättringsarbetet mot bevarandet av de lokala dyrbara resurserna i naturen. 

Många tror att det skyddade områdena skulle förbli skyddade, även om turismen skulle utebli. Tyvärr är detta inte sant. Sanningen är den att utan turismen skulle tusentals jobb försvinna, 90% av de skyddade områdena skulle inte existera och tusentals människor skulle drabbas av en ännu extremare fattigdom. En helt utebliven turism skulle därför ha större negativ påverkan än de koldioxidavtrycken som resan utgör.

Varför skydda naturen i Zimbabwe?

Hwange Nationalpark ligger belägen i västra Zimbabwe. Detta är en av Afrikas rikaste nationalparker gällande biologisk mångfald och är ungefär lika stort som fem Gotland. På grund av landets inhumana politik har turism i viss utsträckning uteblivit, vilket i sin tur har drabbat statens parkförvaltning på grund av svårigheter att finansiera skyddet av dess storslagna natur, något som turismen bidrar till. Ideella organisationer med hjälp av enskilda privatpersoner samt safariföretag har gjort stora insatser för nationalparken, och är anledningen till att Hwanges fantastiska djurliv klarat sig.

Torkan i Hwange och de samhällen som gränsar till parken har orsakat omfattande missväxt och dålig avkastning för de lokala självförsörjande jordbrukarna. Dessa isolerade samhällen är därför farligt osäkra vad gäller resurser för mat. De börjar också förlora värdefulla boskap på grund av att de vilda djuren lider av svält och törst. Under torrsäsongen vandrar dem inåt landet för att söka efter vatten vilket resulterar i att de hamnar i konflikt med människorna som bor där. Under regnsäsongen kommer elefanter för att smaka på böndernas grödor vilket resulterar i att fälten förstörs, och rovdjur såsom lejon, hyenor, geparder och vildhundar dödar tamdjuren i brist på annan föda.

Samhällena är därför tyngda av mänskliga djurlivskonflikter, vilket försvårar kampen mot tjuvjakt. I kristider ansluter sig människor som bor runt parken till tjuvjakt i brist på mat, pengar eller helt enkelt för att skydda de få grödor och husdjur som de har. Tjuvjakten och de negativa attityder som finns till vilda djur hindrar avsevärt ambitionerna till bevarande. För att kunna skydda nationalparkerna från tjuvjakt krävs ständiga patrulleringar av välutbildade och utrustade landvakter.

Vår lokala samarbetspartner

Genom våra resor stödjer intäkterna samt donationer vår samarbetspartner att fortsätta sitt förbättringsarbete som riktar sig både mot djur, natur och lokalborna. De stödjer projekt inom försörjning av vattenhål, både för djur och människor, underhåll för hushållsvatten, finansiering av skolluncher för barn, livsmedelsbistånd till isolerade byar, förbättring av tillgången till hälso- och sjukvård samt stödjer organisationer som skyddar nationalparkerna genom spejare som dagligen patrullerar de skyddade områdena, och mer därtill.

Hwange är hårt utsatt för torka och vår samarbetspartner stödjer kontinuerligt vattensäkerheten för vilda djur i parken och vatten- och matförsörjning för de människor som bor längs dess gränser, ofta vid sidan av de vilda djuren. Detta gör man genom att återinvestera stora delar av sina turismintäkter, samt genom donationer från generösa gäster, till de lokala samhällena.

Vår samarbetspartner minskar även våra fotavtryck på destinationen genom att de har utvecklat lodgerna i kanterna av parkerna eller i dess perifera områden för att ha mindre påverkan på parkerna. Detta gör även att deras utvecklingsarbete blir i samarbete med de lokala samhällena istället för med landets regering.

Nyfikna frågor och utvärderingar

Genom att vi på Äventyrsresor själva reser på studieresor för att kontrollera kvalitet samt har tät kontakt med våra samarbetspartners då vi påminner/ställer frågor om deras hållbarbetsarbete gör vi vårt bästa för att ställa krav och påverka och utöka vårt engagemang. Vi uppmanar också våra kunder att ställa nyfikna frågor på plats om hur deras besök i Zimbabwe har en positiv påverkan. Som resenär har du ett ansvar som våra ögon utåt. När du kommer hem från din resa får du fylla i en utvärdering med frågor kring resans kvalitet och hållbarhet, den används i vårt förbättringsarbete och förmedlas också till vår samarbetspartner.

Om flygresan till Zimbabwe

Koldioxidutsläppet från flygresan till Zimbabwe ställer vi i relation till den negativa effekten som uteblivna besök ger. Utsläppet av växthusgaser kompenseras genom investeringar i två certifierade projekt, ett som förebygger avskogning, och ett med effektiva spisar som minskar fossila utsläpp. Investeringen ingår i resans pris. Vi uppmanar också till medveten konsumtion, köp inte mer än du behöver och gör allt du kan för att minska ditt dagliga klimatavtryck.

Genom Zeromission beräknar vi hur mycket utsläpp som flygresan ger för att sedan stödja klimatprojekt för att bidra till en hållbar utveckling världen över.

En flygresa från Stockholm Arlanda till Johannesburg med mellanlandning i Doha t/r för 1 person ger ett ungefärligt utsläpp på 3,5 ton CO2.

Vad kan du som enskild resenär göra?

Som individuell resenär finns det flera saker du kan göra för att påverka positivt på destinationen. Det viktigaste är att agera på ett respektfullt sätt, både mot djur, natur och de lokala samhällena. Det hjälper även om du engagerar dig när du är på plats, var nyfiken och ställ frågor som kan väcka intressanta tankar. Du kan även läsa på innan om hur din resa påverkar de lokala samhällena och hur du kan hjälpa till ekonomiskt för att stödja lokala entreprenörer. 

Valbara utflykter och volontärarbete

  • Stanna till vid lokala butiker och restauranger och köp souvenirer samt ät den lokala maten. På så sätt stödjer du den lokala ekonomin och entreprenörerna.
  • Om möjligt, donera pengar till projekt eller organisationer som arbetar med förvaltning av samhällsområdena för inhemska resurser, t.ex. CAMPFIRE.

Se alla våra resor till Zimbabwe