Du bidrar till positiv påverkan på resmålet

Okavangodeltat ligger i Kalahari Basin och är världens största inlandsdelta. Med en konstant vattentillförsel tillsammans med mer uttorkade delar ligger området till grund för god vegetation och rikt djurliv. Området var tidigare väldigt hotat på grund av tjuvjakt, men tack vare utvidgandet av skyddande reservat har många arter lyckats räddas, bland dessa den fantastiska noshörningen.

Genom vår samarbetspartner får vi vara en del i deras bevarandeinitiativ som innefattar att fortsätta skydda deltat från utomstående hot, samt att arbeta för en mer hållbar ekoturism.
Deras initiativ bygger på att hitta lösningar som leder till att de kan bevara såväl det vilda djurlivet som bybornas egna grödor och naturliv. Detta görs bland annat genom att skapa buffertzoner för de vilda djuren för att förbättra skyddet mot de områdena de vill hålla djuren bort ifrån. Detta skapar både arbetsmöjligheter för lokalborna som utbildas och sätts som patrullerande nationalparksvakter samt får dem att bygga upp en hållbar attityd i samhällena och få förståelse kring varför bevarandet är så viktigt.

Varför skydda naturen i Botswana? 

I Botswana, i Okovangodeltat, är det främsta färdmedlet dem traditionella Mokorobåtarna. Dessa transportmedel skapas från hela Kigelia Africanaträd som växer runt om i deltat. Bakom denna fridfulla upplevelse finns dock en oroande miljöpåverkan. Båtarna varar i cirka 5 år innan de ruttnar och faller isär. För att bygga nya måste ungefär 400 träd fällas varje år, vilket det inte finns tillräckligt med resurser för. Samhällen har enats om att sluta skörda träd från vissa skyddade områden, men köper därför in mokoros från andra delar av deltat, vilket i slutändan inte heller är hållbart. Lösningen på problemet har därför blivit att tillverka mokorobåtar av glasfiber för att skydda den naturliga miljön.

Utan generositeten och donationer från de besökande turisterna och viljan att hjälpa till att upprätthålla dessa viktiga aktiviteter är ansträngningarna för de skyddande organisationerna under betydande belastning. Turismen bidrar positivt genom att vi med en ökad medvetenhet kan forma turismen som en positiv kraft. Tillsammans med lokalbefolkningen hittar vi sätt att ge tillbaka mer än vi tar samt se till att vi med hjälp av våra resurser hjälper förbättringsarbetet mot bevarandet av de lokala dyrbara resurserna i naturen.

Många tror att det skyddade områdena skulle förbli skyddade, även om turismen skulle utebli. Tyvärr är detta inte sant. Sanningen är den att utan turismen skulle tusentals jobb försvinna, 90% av de skyddade områdena skulle inte existera och tusentals människor skulle drabbas av en ännu extremare fattigdom. En helt utebliven turism skulle därför ha större negativ påverkan än de koldioxidavtrycken som resan utgör.

Vår lokala samarbetspartner

I och med ökningen av turism till Botswana har detta resulterat i att trädfällningen av Kigelia Africanaträden blivit ohållbar. Vår samarbetspartner i Botswana har därför inrättat en fond för att hjälpa mokoroförare att köpa båtar tillverkade av glasfibrer för att på så sätt hjälpa till att skydda den naturliga miljön och skona dessa dyrbara resurser. Vår samarbetspartner har kommit överens med samhället att när en förare köper en mokoro i glasfiber så betalar chauffören 50% av kostnaden, och vår samarbetspartner står för de andra 50%.

Genom våra resor stödjer intäkterna samt donationer vår samarbetspartner att fortsätta sitt förbättringsarbete som riktar sig både mot djur, natur och lokalborna. En fond vår samarbetspartner bidrar till är Planet Okavango, en fond som är upprättad just för ändamålet att hjälpa mokoroförare att köpa båtar tillverkade av glasfiber för att skydda den naturliga miljön och Kigelia Africanaträden. Detta är ett ansvarsfullt initiativ för att utveckla en mer hållbar turism.

Vår samarbetspartner minskar även våra fotavtryck på destinationen genom att de har utvecklat lodgerna i kanterna av parkerna eller i dess perifera områden för att ha mindre påverkan på parkerna. Detta gör även att deras utvecklingsarbete blir i samarbete med de lokala samhällena istället för med landets regering.

Nyfikna frågor och utvärderingar

Genom att vi på Äventyrsresor själva reser på studieresor för att kontrollera kvalitet samt har tät kontakt med våra samarbetspartners då vi påminner/ställer frågor om deras hållbarbetsarbete gör vi vårt bästa för att ställa krav och påverka och utöka vårt engagemang. Vi uppmanar också våra kunder att ställa nyfikna frågor på plats om hur deras besök i Botswana har en positiv påverkan. Som resenär har du ett ansvar som våra ögon utåt. När du kommer hem från din resa får du fylla i en utvärdering med frågor kring resans kvalitet och hållbarhet, den används i vårt förbättringsarbete och förmedlas också till vår samarbetspartner.

Om flygresan till Botswana 

Koldioxidutsläppet från flygresan till Botswana ställer vi i relation till den negativa effekten som uteblivna besök ger. Utsläppet av växthusgaser kompenseras genom investeringar i två certifierade projekt, ett som förebygger avskogning, och ett med effektiva spisar som minskar fossila utsläpp. Investeringen ingår i resans pris. Vi uppmanar också till medveten konsumtion, köp inte mer än du behöver och gör allt du kan för att minska ditt dagliga klimatavtryck.

Genom Zeromission beräknar vi hur mycket utsläpp som flygresan ger för att sedan stödja klimatprojekt för att bidra till en hållbar utveckling världen över.

En flygresa från Stockholm Arlanda till Johannesburg med mellanlandning i Doha t/r för 1 person ger ett ungefärligt utsläpp på 3,5 ton CO2.

Vad kan du som enskild resenär göra?

Som individuell resenär finns det flera saker du kan göra för att påverka positivt på destinationen. Det viktigaste är att agera på ett respektfullt sätt, både mot djur, natur och de lokala samhällena. Det hjälper även om du engagerar dig när du är på plats, var nyfiken och ställ frågor som kan väcka intressanta tankar. Du kan även läsa på innan om hur din resa påverkar de lokala samhällena och hur du kan hjälpa till ekonomiskt för att stödja lokala entreprenörer.

Valbara utflykter och volontärarbete

  • Stanna till vid lokala butiker och restauranger och köp souvenirer samt ät den lokala maten. På så sätt stödjer du den lokala ekonomin och entreprenörerna.
  • Om möjligt, donera pengar till projekt eller organisationer som arbetar med förvaltning av de skyddade områdena, exempelvis PEN organisation.

Se alla våra resor till Botswana