Du bidrar till positiv påverkan på resmålet

Borneo är ett naturparadis och en fantastisk plats att besöka. Regnskogarna här är några av äldsta och mest artrika platserna på vår jord. Här möter vi en fascinerande värld av liv, som är hem till hundratals unika och fascinerande fåglar, reptiler och däggdjur varav tio primater. Borneos regnskog är även hem till mer än 16 000 olika växtarter, varav 6 000 är endemiska som inte finns någon annanstans på jorden. Genom att besöka Borneo på ett ansvarsfullt vis - i små grupper med lokala, välutbildade naturguider - hjälper vi till att skydda den biologiska mångfalden. De ursprungliga naturmiljöerna på Borneos fastland är hotade av palmoljeplantager och havet utanför av storkskaligt fiske. Orangutanger, näsapor, pygmeelefanter och havssköldpaddor behöver våra besök och här kommer ett ekoturismen in som en positiv kraft.

Varför skydda naturen i Borneo?

På grund utav skövlingen av regnskogen står många arter på Borneo inför ett hot. En av dem är den vackra och spektakulära näshornsfågeln som häckar i "hålbärande" träd. Fågeln kan inte skapa dessa trädhålor själv, trots sin kraftfulla näbb. Som en del av ett ekosystem där alla är beroende av varandra, förlitar den sig därför på att andra djur som solbjörnar och hackspettar hjälper dem. Många av Borneosn djur och fåglar har fått sina naturliga levnadsområden starkt förminskade och är därför utrotningshotade. Träden har tagits bort på grund av avverkning och jordbruksutvidgning. Det gör att näshornssfågeln inte har någonstans att ta vägen.

En annan av de kritiskt hotade arter är den borneanska orangutangen. Avskogningen i kombination med de växande palmoljeplantagen förstör deras livsmiljöer, vilket i sin tur leder till att många av orangutangerna inte överlever då de saknar både föda och skydd. Det förkommer också att ungar fångas in av tjuvjägare för att sedan hamna i den olagliga handeln där de säljs som husdjur. På grund av det förfärliga problemet finns det ett flertal olika rehabiliteringscentrum på Borneo som syfftar till att rädda dessa och skydda dessa fantastiska djur. På våra resor besöker vi Sepilok Rehabilitation Centre som arbetar med skadade, vanvårdade och omhändertagna orangutanger med målet att en dag släppa tillbaka dem i sitt naturliga habitat. Med hjälp av finansiering från entréavgifter genomgår orangutangerna en återhämtningsprocess, vilket ibland kan vara upp till sju år, där det blir uppfostrade och får färdigheterna de behöver för att överleva i naturen. Detta är tillsammans med skapandet av fler och större naturskyddsområden och försök att begränsa skogsavverkningen ett otroligt viktigt arbete för att försöka rädda orangutangerna från att utrotas.

Vår lokala samarbetspartner

Vår lokala samarbetspartners arbetar tillsammans med experter, högre utbildningsinstitutioner och lokala myndigheter för att skapa forskningsutrymme till att studera hållbar turism på Borneo för att bevara den biologiska mångfalden samt utvecklingen av hållbar försörjning. De genomför undersökningar med målet att hitta lösningar på hur miljön, lokala företag och samhällen kan existera och dra nytta av varandra. Syftet är att sedan använda denna kunskap till att utöka medvetenheten och utbilda samhället till att bättre förstå innebörden av den biologiska mångfalden och varför den är så viktig att bevara.

Nyfikna frågor och utvärderingar

Genom att vi på Äventyrsresor själva reser på studieresor för att kontrollera kvalitet, samt har tät kontakt med våra samarbetspartners och påminner/ställer frågor om deras hållbarhetsarbete, gör vi vårt bästa för att ställa krav för att påverka och utöka vårt engagemang. Vi uppmanar också våra kunder att ställa nyfikna frågor på plats om hur deras besök i Borneo har en positiv påverkan på plats. Som resenär har du ett ansvar som våra ögon utåt. När du kommer hem från din resa får du fylla i en utvärdering med frågor kring resans kvalitet och hållbarhet, den används i vårt förbättringsarbete och förmedlas också till våra samarbetspartners.

Barnens bidragande

På våra familjeresor till Borneo ingår ett WWF Medlemskap för barnen i Panda Planet. Detta är Världsnaturfondens satsning för barn och unga med visionen om att det ska vara lika roligt som viktigt att lära sig om djur, natur och stora miljöfrågor. Varje medlem får ett litet träd planterat på Borneo som sedan blir hem till bland annat orangutanger men även många andra djur. Avgifterna för medlemskapet finansierar WWF’s projekt världen över med målet att utbilda, bevara och förbättra djurens liv.

Om flygresan till Borneo

Koldioxidutsläppet från flygresan till Borneo ställer vi i relation till den negativa effekten som uteblivna besök ger. Utsläppet av växthusgaser kompenseras genom investeringar i två certifierade projekt, ett som förebygger avskogning, och ett med effektiva spisar som minskar fossila utsläpp. Investeringen ingår i resans pris. Vi uppmanar också till medveten konsumtion, köp inte mer än du behöver och gör allt du kan för att minska ditt dagliga klimatavtryck. Genom Zeromission beräknar vi hur mycket utsläpp som flygresan ger för att sedan stödja klimatprojekt för att bidra till en hållbar utveckling världen över. En flygresa från Stockholm Arlanda till Kota Kinabalu med mellanlandning i Singapore t/r för 1 person ger ett ungefärligt utsläpp på 3,7 ton CO2.

Valbara utflykter och volontärarbete

Det finns ett flertal lokala organisationer som anordnar hållbarhetsprojekt man kan delta i och stödja när man befinner sig på Borneo. Det finns projekt inom flera olika områden att välja mellan, där bland att hjälpa till i nationalparker, rehabiliteringscenter för djur eller samhällsprogram för att stödja lokalborna. Tack vare din hjälp kan de lokala förhållandena och områdena förbättras, återuppbyggas och bibehållas från att förstöras, eller för att djurarter inte ska utrotas.

 Några områden du kan bidra till:

  • Besök Danum Valley Conservation Area som ligger i östra Sabah. Detta är en av de få orörda djungelområden som finns kvar i världen. Ett forskningscenter finns på plats som studerar områdets unika ekologi samtidigt som de arbetar med att bevara det. Inträdet samt intäkter från turerna går till att hjälpa forskningscentret framåt i sitt arbete.
  • Besök någon av nationalparkerna och dess skyddade områden, t.ex. Maliau Basin, Tangkulap, Bako National Park och Crocker Range National Park för att bidra med intäkter till att fortsätta bevara och utöka dessa skyddade områden.
  • Besök rehabiliteringscenter för vilda djur, exempelvis Sepilok Rehabilitation Centre, för den kritiskt hotade orangutangen. Intäkterna hjälper centret att kunna fortsätta ta hand om och bevara dessa djur.
  • Delta i häckningsprocessen för sköldpaddor för att hjälpa till att skydda bon från rovdjur. Ofta får man vara med från förflyttningen av äggen, processen vid kläckningsanläggningarna samt vara med och släppa ut sköldpaddorna i havet.


Se alla våra resor till Borneo