Äventyrsresor stödjer olika naturvårdsprojekt

Ett starkt engagemang för miljö- och naturvård känns naturligt för alla oss som fått förmånen att besöka storslagna och orörda vildmarker. Därför stödjer vi många olika lokala projekt som ger positiv påverkan på resmålen vi kommer till. Det kan vara allt ifrån naturvårdsprojekt, till initiativ som bidrar till långsiktig försörjning av lokalbefolkningen i länderna vi besöker. Längre ner kan du läsa om några av projekten.

Klimatkompensera med oss

Vi klimatkompenserar för våra egna flygresor samt för våra färdledares flygresor. Det sker genom energiprojekt, odling och trädplantering som reducerar koldioxiden i atmosfären. Projekten ger utöver klimatnytta även ekologiska mervärden och långsiktig positiv utveckling för lokalbefolkningen i länderna vi besöker. Vi hoppas att även du vill klimatkompensera för din flygresa. Tillsammans kan vi hjälpas åt att bidra till en mer hållbar utveckling av resandet. Läs mer om att klimatkompensera » 

Naturskydd i nationalparken Ruaha, Tanzania

Utökning av nationalparken Ruaha ger större skyddad yta med savanner. Vår agent driver dessutom ett stödprojekt för barn vars föräldrar drabbats av aids. Vår lokala arrangör i Ruaha National Park - Familjen Fox - har under decennier arbetat för parkens utvidgning till att bli Tanzanias största nationalpark (ca 200 kvadratmil). När du besöker reservat som Ruaha, Mikumi och Selous med Äventyrsresor ger du dem förutsättningar att fortsätta med sitt viktiga arbete. Familjen Fox är även involverade i ett flertal andra naturvårdsprojekt i Tanzania. Sedan starten år 2005 har de gått från att hjälpa en lokal grundskola till att driva en skola och barnby för aidsdrabbade och föräldralösa barn, till att bygga apotek i avlägsna områden. Detta med hjälp av de inkomster resenärer som besöker deras safarilodger genererar. När barnen växer upp erbjuds de även arbete på safarilodgerna och som safariguider i reservaten.

Naturvård och hållbart resande på Galapagos

Bevara djurlivet på Galapagosöarna
Genom ditt besök bidrar du till att stödja och bevara det unika djurlivet på Galapagos. Världsarvet hotas långsiktigt av industrifiske och markexploatering. Men öarna är även akut hotade av introducerade eller förvildade tamdjur som getter, svin, hundar och råttor som konkurrerar ut den ursprungliga faunan och floran. Inträdesavgiften till nationalparken används för att bevara öarnas natur och till att driva Charles Darwin Research Centre, där man arbetar med att bevara de endemiska djur- och växtarterna. Det hittills mest framgångsrika projektet är uppfödning och återintroduktion av jättesköldpaddor och landleguaner. På centret bedrivs även forskning och viktigt utbildning av lokalbefolkningen om öarnas känsliga natur.

Naturvård i Costa Rica

Över 25 % av landets yta skyddad i Costa Rica
Costa Rica sägs ha världens starkaste naturvårdslagar och det märks när man besöker landet. Här ses naturen som en viktig resurs. Vi bor på miljöanpassade lodger som ofta driver egna naturvårdsprojekt. Ett av många exempel är det privata reservatet Lapa Rios vars privata reservat finansieras genom de gäster som bor här. När du bor här stöttar du även The Wildcat Conservation Projekt som hjälper forskare att studera de jaguarer, pumor och andra kattdjur som lever i regnskogen på Osahalvön. 25-30 % av Costa Ricas yta är skyddat i olika nationalparker och reservat och genom att besöka dessa bidrar vi också till att de finns kvar även i framtiden.

Barnhem vid foten av Kilimanjaro

Vi stödjer Zara Charitys barnhem utanför Moshi
Genom din resa till Kilimanjaro stödjer du Zara Charitys barnhem utanför Moshi. Här ges 50 gatubarn mellan 4- 17 år kläder, mat och utbldning. Zara Charity drivs av vår lokala samarbetspartner. Under din resa kan du besöka barnhemmet, som tacksamt tar emot kläder, ryggsäckar och skolmaterial. Vår lokala samarbetspartner i Moshi anställer även bärare, guider och hotellpersonal från Moshi med omnejd och utbildar dem i allt från säkerhet till ekonomi. Detta gör att inkomsterna stannar i landet och gynnar lokalbefolkningen vid Kilimanjaro. 

Naturvård och trädplantering på Borneo

Miljöcertifiering i Borneos regnskogar
Vår arrangör på Borneo har vunnit ett flertal utmärkelser för sitt arbete med olika naturvårdsprojekt som trädplantering och vattenförsörjning, för att nämna några. När du reser med oss bidrar du till att skydda de sista regnskogarna på Borneo. Vårt boende på Sukau Rain Forest Lodge i vid Kinabatanganfloden är miljöcertifierat. Uppvärmning sker med solfångare och när vi närmar oss känsliga djur använder vi elmotorer i båtarna.

Hållbart resande i Vietnam

Resan i Vietnam gynnar lokalbefolkningen
Under vår resa i norra Vietnam bor vi hemma hos familjer och delar lite av deras vardag. Vi handlar råvaror på den lokala marknaden och får ta del av familjens egen trädgård med kryddor och grönsaker. I de byar vi vistas i så är det inte alla familjer som har möjlighet att ta emot övernattande gäster. Så man hjälps åt att sköta logistiken för gästerna. En familj ansvarar för att hämta våra väskor på sin traktor, en sköter de cyklar vi använder, en annan packar vår lunchpicnic. Denna resa är en av våra pionjärresor i hållbarhet. Enkelt men ändå så effektivt.

Miljövård och återvinning i Nepal

Återvinningsationer längst Everestleden
Tack vare initiativ från vår lokala samarbetspartner Peak Promotion i Nepal är de första permanenta återvinningstationerna nu i bruk längst Everestleden. En miljövänlig förbränningsugn för sopor har också byggts i Namche Bazaar. När du deltar på våra vandringsresor i Nepal bidrar du därför till finansiering av en hållbar och långtsiktig utveckling för miljön i området kring Mt Everest.
Läs mer på savingmounteverest.org

Naturvård i Indien

Hållbart resande i Indien
Vi stöjder organisationen Tour Operators For Tigers (TOFT) arbete för att bevara naturområden och vandringskorridorer mellan olika reservat för indiens tigrar. TOFT verkar aktivt på plats i Indiens nationalparker för tigrarnas överlevnad. Att besöka de stora tigerreservaten är bästa garantin för att speciellt tigern men även det övriga djurlivet här ska bestå i framtiden. Dessutom ger besöket arbetstillfällen åt lokalbefolkningen, vilket minskar risken för att parkerna ska exploateras för andra ändamål. Läs mer på toftigers.org

Samarbete med ZeroMission

Klimatkompensation genom ZeroMission
Äventyrsresor vill på olika sätt bidra till en hållbar utveckling av resandet. Flygresor medför en negativ klimatpåverkan och vi rekommenderar därför våra resenärer att även klimatkompensera för flygresan. Vi samarbetar med företaget ZeroMission för klimatkompensation. På flera av våra resor har du dessutom möjlighet att besöka ZeroMissions klimatprojekt. Projekten reducerar koldioxidutsläpp i atmosfären genom trädplantering och energieffektivisering. Utmärkande för projekten är att de har stark förankring hos lokala samhällen och fokus på människorna som lever här. Läs mer på zeromission.se

Medlemskap i ATTA

Adventure Travel Trade Association
Äventyrsresor är medlemmar i Adventure Travel Trade Association (ATTA). Organisationen grundades 1990 och har mer än 900 medlemmar i 80 länder världen över. I nätverket finns kompetens inom forskning, utbildning och lång erfarenhet av arbete inom hållbar turism. Bland medlemmarna finns researrangörer, turistbyråer, välgörenhetsorganisationer och hotell. Alla med samma fokus - hållbar utveckling av upplevelseturism. Läs mer på adventuretravel.biz