Så här tävlar du om att vinna en bok
Mejla oss svaret på de två frågorna nedan till resor@aventyrsresor.se och skriv vilken guidebok du vill vinna. Bland de som svarat rätt lottar vi ut en bok. 

Frågor
1. Vad hette båten som Charles Darwin seglade med till Galapagos på 1800-talet?
2. Vad heter segelbåten som du kan kryssa runt Galagagos med nästa år? 

Svaret på fråga två finns på vår hemsida. Lycka till!

 

Välj guidebok du vill vinna här