Naturparadiset Costa Rica sägs vara "ekoturismens vagga". Ekolodgen Lapa Rios, som ingår i vår resa Costa Rica Deluxe, är ett mycket bra exempel på hur hållbar turism kan gynna både lokalbefolkning och nataur.


Upplev detta i verkligheten. Res till Lapa Rios i Costa Rica.