EU:s digitala Covidbevis är en kostnadsfri e-tjänst där du som resenär kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Covidbeviset är till för att underlätta resandet för dig som resenär inom EU. Tjänsten är nu öppen och du ansöker genom www.covidbevis.se

1. Hur fungerar Covidbeviset?
För att få Covidbevis behöver man dels ha fullvaccinerat sig samt ha en svensk e-legitimation. Tjänsten finns tillgänglig via smartphone, dator eller motsvarande. När vaccineringen registrerats kommer beviset att att skickas till och finnas tillgängligt i den digitala brevlåda du använder ex. MinMyndighetspost, Digimail, Kivra eller liknande. Därifrån kan du spara ner beviset eller skriva ut det på papper. Viktigt att tänka på är att det kan ta en tid mellan att man vaccinerats fram till att man får tillgång till passet. Detta eftersom att det är en process från det att vaccinatören registrerar till att myndigheten utfärdar beviset.

2. Saknar du e-legitimation?
Det kommer även att finnas en rutin av traditionell karaktär. Du som saknar e-legitimation kommer att kunna ladda ned en blankett från E-hälsomyndighetens hemsida, skriva ut den, begära beviset skriftligt per post och få det skickat till din folkbokföringsadress. Man ser även över möjligheten att kunna ansöka om ett covidbevis via ett fysiskt servicekontor. Denna rutin är under utveckling.

3. Kommer Covidbeviset att vara en internationell gemensam standard?
Till en början är detta en tjänst enligt EU-standard som följer EU-förordningen. Förhoppningsvis blir detta en global standard som kan användas utanför EU. Det är alltid viktigt att du som resenär informerar dig om vilka reseregler som gäller i det land du ska besöka och håller dig uppdaterad ända fram till avresan. Uppdaterad information finns på: Sweden Abroad

4. Kommer Covidbeviset att krävas för att resa inom ett land?
Det här är en fråga som respektive nationella regelsystem kommer att besvara. Viktigt är att du som resenär informerar dig om vilka reseregler som gäller för det land och de regioner du ska besöka.

5. Kommer man även kunna resa utan Covidbevis?
Regler för att förhindra smitta behövs och det innebär att det kommer att finnas reseregler för att begränsa pandemins utbredning. Det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller för inresa. EU:s principer om fri rörlighet i EU innebär att man inte får diskriminera någon från att resa. Negativa testresultat eller covidbevis kan även komma att krävas av enskilda aktörer (ex. flygbolag, olika arenor eller arrangemang). Även nationer utanför EU kan ha särskilda krav innan ett gemensamt beslut fattats.

6. Vem utfärdar Covidbeviset?
Det är en svensk statlig myndighet, E-hälsomyndigheten, som utfärdar beviset. Tjänsten bygger på EU-förordningen om EU:s digitala Covidbevis. 

Ansök om covidbevis: www.covidbevis.se