Vi investerar i klimatprojekt

Investeringen sker i klimatprojekt som reducerar koldioxidutsläpp i atmosfären genom trädplantering och energieffektivisering. Projekten vi valt har sociala och ekologiska mervärden, det vill säga bidrar till en hållbar utveckling. Samtliga projekt drivs i nära samarbete med lokalbefolkningen och kontrolleras av vår samarbetspartner ZeroMission. Läs mer på ZeroMissions hemsida» Klimatkompensera du också

Vi rekommenderar dig att klimatkompensera för flygresan. Nedan presenteras klimatprojekten vi valt ut på våra resmål. Välj ditt projekt nedan så investerar vi i klimatprojektet du valt. Kostnaden är ca 600 - 1000 kr per resa t/r beroende på flygväg. Du betalar i samband med din slutbetalning. Räkna ut exakt kostnad genom ZeroMissions kalkylator och boka sedan din kompensation genom oss.

Boka klimatkompensation » 

Klimatprojekt

CommuniTree Carbon, Nicaragua
Du som reser till regnskogen kan klimatkompensera genom CommuniTree Carbon i Nicaragua, i områden där regnskogen fortfarande ses stå i vägen för jordbruk och traditionell djurhållning. CommuniTrees återplantering av skog gynnar den biologiska mångfalden, reglerar vattenflöden och förhindrar erosion vilket är viktigt då avskogade områden allt oftare drabbas hårdare av kraftiga översvämningar. Småbrukande familjer utbildning att övergå till hållbar plantering samt stöd som betalas ut under en tioårsperiod, för att träden som binder koldioxiden ska skötas om och stå kvar.

- 280 st småbrukare brukar nu totalt 866 hektar för skogsplantering, det motsvarar ungefär 1212 fotbollplaner med träd!

Klimatprojekt

Trees of Hope, Malawi
Du som reser till södra Afrika kan klimatkompensera för din flygresa genom Clinton Foundations trädplantering i Malawi. Träden binder koldioxid och förhindrar erosion. Fruktträd ger dessutom stabila skörder även i områden där regn- och torrperiod har kommit att påverkas av klimatförändringarna. En viktig del i projektet är att engagera och utbilda människorna som bor på landsbygden i Malawi för att bidra till positiv utveckling i byarna.

Klimatprojekt

Qori Q’oncha, Peru
Du som reser till Peru eller Ecuador kan klimatkompensera för din flygresa genom Qori Q’onchas klimatprojekt. Här engageras familjer för att lära sig bygga bränsleeffektiva vedspisar. På detta vis reduceras koldioxiden i atmosfären. Luften i husen förbättras också, vilket ger stora hälsovinster, framför allt för de kvinnor som arbetar i hemmet.

Klimatkprojekt

Emiti Nibwo, Tanzania
Du som reser till Tanzania kan klimatkompensera för din flygresa genom Emiti Nibwos trädplantering. Träden binder koldioxid och mildrar därmed klimatförändringarna. Många människor engageras i planteringen så projektet har också en rad sociala fördelar. Småbrukande familjer i byar på landsbygden lär sig hur de kan variera grödorna och ges handgripliga råd om hur de ska anpassa sig till klimatförändringarnas kraftiga och intensiva torr- och regnperioder.

- Många bönder har sett fördelarna med att plantera träd och grödor tillsammans. Vi odlade nästan bara bönor innan, men idag har vi mycket större variation. På åkern har vi numera också tomater, lök, potatis och jordnötter. Vi har en mycket högre inkomst och vi skördar mer än en gång per år, säger Guidance.

Klimatprojekt

Khasi Hills, Indien
Du som reser till Indien stöder organisationen Tour Operators for Tigers som verkar för att skydda tigerns naturliga marker. Du kan även välja att klimatkompensera för din flygresa. Avskogning är ett stort problem i Indien och hotar inte bara klimatet genom koldioxid som frigörs utan även lokala vattendrag och människors långsiktiga försörjningsförmåga. Men i Khasi Hills är människorna i sextiotvå byar engagerade för att skydda biologiska mångfalden och den ursprungliga skogen. Projektet skapar även social nytta genom utbildning och nya inkomstmöjligheter vilket bidrar till positiv utveckling i byarna.