Vi investerar i klimatprojekt

Investeringarna sker i klimatprojekt som reducerar koldioxidutsläpp i atmosfären genom trädplantering och energieffektivisering. Projekten vi valt har sociala och ekologiska mervärden och bidrar till olika former av hållbar utveckling. Samtliga projekt drivs i nära samarbete med lokalbefolkningen och kontrolleras av vår samarbetspartner ZeroMission. Läs mer om ZeroMission» 


Klimatkompensera du också

Vi rekommenderar att du också klimatkompenserar för din flygresa när du reser med oss. Nedan presenteras de klimatprojekt vi själva investerar i. Kostnaden är ca 600 - 1000 kr per resa t/r beroende på hur lång flygväg resan har.

Klimatkompensera för din flygresa » 

Klimatprojekt vi bidrar till just nu

 

Yaeda Valley REDD, Tanzania

Hadza-folket är en ursprungsgrupp som sannolikt har bott i norra Tanzania i över 40 000 år. De är jägare och samlare och lever därmed i första hand av baobabträd och ett dussintal andra ätliga växter samt honung och vilt kött. Det gör att Hadza-folket är starkt beroende av jorden och dess resurser för sin överlevnad. Under de senaste 50 åren har Hadza-folket emellertid förlorat mer än 90 procent av sitt land till utomstående stammar och samhällen som söker mark för bete och odling. Detta adresserar Yaeda Valley REDD-projektet genom betalning för ekosystemtjänster som ger långsiktiga ringar på vattnet för några av Afrikas mest unika ursprungsgrupper. 

 

Trees for Global Benefit, Uganda

Trees for Global Benefit drivs av Ecotrust, en lokal miljöorganisation i Bushenyaidistriktet i sydvästra Uganda. De arbetar med att ge småbrukarna kunskap och teknisk support att bruka sin mark långsiktigt, efter egna förutsättningar och behov. Genom att använda inhemska trädarter stärks den biologiska mångfalden och minskar sårbarheten för klimatförändringar. Tack vare kunders långsiktiga åtaganden har projektet nu kunnat expandera till Rwenzoribergen, ett område på gränsen till Kongo som är med på Unescos världsarvslista.

Qori Q’oncha, Peru

I Peru används traditionellt ved för matlagning över öppen eld vilket, utöver allvarliga hälsoproblem, orsakar ett hårt tryck på lokala skogar och är därmed en bidragande orsak till klimatförändringar. Genom Qori Q’onchas klimatprojekt engageras familjer till att lära sig bygga mer bränsleeffektiva vedspisar. På detta vis reduceras koldioxiden i atmosfären och konsumtionen av brännved minskar radikalt. Luften i husen förbättras också, vilket ger stora hälsovinster, framför allt för de kvinnor som arbetar i hemmet. Sedan projektstarten 2008 har 77000 nya spisar byggts vilket har besparat omkring 200 000 ton ved.

Hållbara betesmarker, Mongoliet

Många mongoliska nomader har antagit en mer stillasittande livsstil och flyttar bara en eller två gånger om året, jämfört med fyra till fem gånger i tidigare generationer. Man håller också mycket större hjordar än förut, på vissa ställen över tre gånger den hållbara gränsen. Detta har lett till överbetning och ett ohållbart tryck på naturresurser. Projektet fokuserar på prestationsbaserade betalningar till herdefamiljer baserat på de förändringar de kan göra som påverkar kolbindning positivt och syftet är att göra det möjligt för dessa herdegrupper att lindra trycket på lokala miljöer, förbättra biologisk mångfald, bekämpa växande fattigdomen på landsbygden och att bidra till att minska utsläppen. Herdarna som deltar i arbetet får ekonomisk ersättning och utbildning vilket ger en ökad trygghet och levnadsstandard. Genom avtal med lokala myndigheter har herdegrupperna dessutom ägarrättigheter över sina betesmarker.

Khasi Hills, Indien

Avskogning är ett stort problem i Indien och hotar inte bara klimatet genom koldioxid som frigörs utan även lokala vattendrag och människors långsiktiga försörjningsförmåga. Men i Khasi Hills är invånarna i sextiotvå byar engagerade för att skydda den biologiska mångfalden och bevara den ursprungliga skogen. Projektet skapar även utbildning och nya inkomstmöjligheter vilket bidrar till positiv utveckling för befolkningen i byarna.

EthioTrees, Etiopien

Norra Etiopiens högland är ett område som drabbats hårt av klimatförändringar, jordförsämring och torka. Överbetning och skogsavverkning har på många platser försämrat jordens förmåga binda kol och att behålla näringsämnen och vatten. Genom att klimatkompensera till EthioTrees bidrar du till att återskapa värdefulla skogsmiljöer och därmed binda koldioxid från atmosfären, förhindra jorderosion, öka biodiversitet och öka tillgången av grundvatten. Projektet stödjer också verksamheter som generar hållbara inkomstkällor för lokalsamhället i form av t.ex. produktion av honung och aromatiska oljor.

Boka klimatkompensation »