Traditionellt lagar man fortfarande mat över öppen eld i Siaya i Kenya, något som kräver mycket ved och orsakar skadliga luftföroreningar inomhus. I detta projektet arbetar man med räntefria mikrolån som gör att familjer kan få råd att skaffa mer effektiva spisar. Spisarna skapar en dubbel effekt genom att efterfrågan på ved minskar och därmed minskar avverkningstrycket på de lokala skogarna så att fler träd kan stå kvar och samla upp koldioxid samt att koldioxidutsläppen från själva användandet minskar. Varje ny spis sparar ungefär 2 ton CO₂ per år (motsvarar ca en enkel flygresa mellan Sverige – Kenya). Spisen frigör också tid, mycket tid går till att samla ved. Spisen kräver 40 -50 % mindre ved och tillverkas av lokala hantverkare med lokalt tillgängliga material. Sedan projektet startade har över 390 000 ton ved sparats.

67,836 spisar har byggts/installerats vilket innebär att lika många hushåll har fått bättre inomhusluft och det är kvinnor och barn som framför allt gynnas då det är de som vistas i huset och lagar maten mest. Spisarna finns att köpa men alla har inte råd men genom krediterna har vi skapat ett system med räntefria microlån, som gör det möjligt för många fler att skaffa de nya spisarna.

Den lokala organisationen Tembea Youth Center for Sustainable Development, förvaltar mikrolånsgrupper som blir kvinnoledda finansiella institutioner med makt att påverka beslutsfattande och formar ledarskap. Mikrolånen leder också till socialt och finansiellt bemyndigande av kvinnor.

Tack vare den säkra finansieringen genom mikrolånen kan familjerna ha råd att köpa de effektiva spisarna och ändå ha pengar över hälsovård, skolgång, utsäde mm. Lånen hanteras av kvinnorna i byn och i genomsnitt träffas femton kvinnor mellan två och fyra gånger i månaden för att hantera och administrera lånen. Projektpartnern Tembea subventionerar halva priset för spisen och resterande del täcks av det räntefria mikrolånet, som betalas återbetalas inom två år.

Genom att låta familjerna vara delaktiga i finansieringen kan vi köpa fler spisarna till fler. Man vill också ge spisen en viss kostnad för att visa värdet av den så att familjen tar väl hand om den. Man har också sett att familjerna blir mer ekonomiskt medvetna och tar mer ansvar för sin ekonomi när de gör upp budgeten för räntefri avbetalning.

Sammanfattat

• 67,836 spisar har byggts/installerats

• Varje spis sparar ca 2 ton CO₂ per år

• Årligen har man minskat utsläppen med 144,910 ton CO2 till följd av projektet

• 160 personer har fått fast jobb, 30 % av de anställda i projektet är kvinnor

Spisarna använder 40 – 50 % mindre ved än det traditionella sättet att laga mat över öppen eld och  393,802 ton ved har sparats sedan projektet startade

Film om projektet i Kenya