Galapagos uppmärksammades för första gången på 1800-talet. År 1853 anlände Charles Darwin till Galapagos med fartyget Beagle på sin långa odyssé som naturforskare.

Ett paradis för alla forskare med unik flora och fauna. Förunderliga naturfenomen med jättekrabbor, rovfåglar, sjölejon, jättesköldpaddor och havsleguaner som alla kunde studeras på mindre än en meters avstånd. Varje art varierade i utseende och beteende från a till ö trots att de högst sannolikt härstammade från en och samma art. Darwin tillbringade många år med att fundera på sina iakttagelser och inte minst konsekvenserna av dem innan han gav ut sitt stora verk: ”Om arternas uppkomst”.

Hur uppstod öarna?

Vulkanisk aktivitet som har pågått under miljontals år har skapat Galapagosöarna. Det är topparna av en vulkankedja som ö-gruppen består av. I geologisk bemärkelse bildades de yngsta galapagosöarna för under 1 miljon år sedan och de äldsta för omkring 3–5 miljoner år sedan. Den vulkaniska hotspot som har skapat Galapagos är fortfarande mycket aktiv och antas ha existerat i mer än 20 miljoner år. Den utgör dock ingen fara för resande hit.

Välkommen att hitta din drömresa till Galapagos hos oss här!

Historisk litteratur och lästips!

Staffan Ulfstrand är professor emeritus i zooekologi och en välkänd djurexpert i magasin och TV. Vid sidan av sin forskning inom zooekologi, har han även fördjupat sig i människans evolution. Staffans folkliga sätt att förmedla kunskap uppskattas av många och han har tidigare varit omtyckt färdledare på Äventyrsresors naturresor. 

Läs mer och inspireras av Staffan Ulfstrands berättelse - Darwins förtrollade öar här!

Historisk litteratur

• Voyage of the Beagle av Charles Darwin
Berättelsen om en ung man och den fem år långa resa som förändrade hans liv och vårt sätt att se på livet. Boken pub¬licerades första gången år 1839, men är fortfarande aktuell läsning för en Galapagos-resenär.

• On the Origin of Species av Charles Darwin
Ett av vetenskapens stora verk och publicerades första gången år 1859. Boken tog Darwin många år och sömnlösa nätter att skriva. Även för den moderna människan är denna bok en utomordentlig introduktion i ämnet evolution.  

• The Enchanted Isles av Herman Melville
Melville, författaren till klassikern Moby Dick, besökte även han Galapagosöarna. Berättelserna i boken inspirerades av Melvilles resa ombord på valfångstfartyget Acushnet på 1840-talet.