Galapagosöarna blev nationalpark 1959, vilket innebar att i stort sett hela öarnas landyta skyddades. Under den tiden fanns där tre bosättningar med sammanlagt omkring 1 500 invånare. År 1980-talet hade antalet invånare ökat till mer än 15 000.

År 1986 blev det omgivande havet ett marint reservat. Unesco hade redan 1978 tagit med Galapagosöarna på sin världsarvslista och 2001 lades även det marina reservatet till listan.

Du bidrar till att bevara Galapagos. Genom ditt besök på Galapagos bidrar du till att bevara djurlivet på dessa unika öar som annars hotas av industrifiske och markexploatering, samt av introducerade getter, svin och hundar.

Inträdesavgiften till nationalparken går till att bevara öarnas natur från de introducerade djuren, och till att driva Charles Darwin Research Centre. Där arbetar man med att rädda de mest sällsynta djuren.

Det hittills mest framgångsrika projektet är uppfödningen och återintroduktionen av olika öformer av jättesköldpaddor och landleguaner, men här bedrivs även forskning och viktig utbildning av lokalbefolkningen. Läs mer om Charles Darwin Research Centre!