https://youtu.be/fhgklsRipdA

Hållbart resande

Vi på Äventyrsresor har nöjet att erbjuda några av de bästa upplevelser som finns på vår planet. Glädjen i att upptäcka en ny plats, inspirationen av att lära känna ett främmande folk eller spänningen i att möta vilda djur i deras naturliga miljö.

Som arrangör för allt detta lustfyllda har vi också ett ansvar. Turism är världens största industri och under 2012 reser närmare en miljard människor på en nöjesresa. Ett resande som naturligtvis påverkar miljön och de platser som besöks.

För att den påverkan som Äventyrsresors expeditioner innebär ska vara så begränsad som möjligt, arbetar vi med ett program för hållbart resande. Detta hjälper oss som arrangör – och våra resenärer – att visa respekt för natur- och kulturarv, ta hänsyn till och stödja lokala sedvänjor och spara på naturens resurser. Det är till och med så att vi i vissa fall kan bidra till en positiv utveckling av miljön och människors levnadsförhållanden.

I resans pris bygger vi in stöd till lokala projekt som syftar till att stärka den miljö, de djurarter och den livsföring man har på resmålet. Där det går köper vi alltid boende, mat, aktiviteter och guidning av lokala entreprenörer.

På Äventyrsresor har vi arbetat på detta hållbara sätt alltsedan den första resan arrangerades 1984, långt innan några miljöbegrepp hade etablerats i branschen. Vi var också pionjärer i Sverige när ekoturismen växte fram på 1990-talet, efter initiativ från Världsnaturfonden, WWF.

Världen är fantastisk att uppleva. När du gör det, törs vi påstå att det inte finns något bättre alternativ än det Äventyrsresor erbjuder, särskilt om du delar vår syn på hållbarhet.