Översikt

Upptäck vår svenska urskog - Naturresa med Forskning & Framsteg

Följ med till Uppland och några av de pärlor som vi fortfarande kan få uppleva av "den skog som försvann". Det blir en kunskapsresa med föredrag och guidade turer i allt från urskog och naturskog till dagens brukade plantage- och kulturskogar. Under resan lär vi oss mer om de ursprungliga miljöer och biotoper som lavar, mossor, svampar och växter men även djur och fåglar har utvecklats i samklang med, och ofta är helt beroende av. Tillsammans med våra kunniga färdledare söker vi svaret på frågan: Vart tog våra storväxta, vackra och artrika svenska skogar vägen?

För våra nordiska ekosystem att det viktigt att de få ur- och naturskogsrester som finns kvar i Sverige skyddas och bevaras för framtiden. Sammanhängande korridorer av skog binder också ihop rovdjurens vandringsvägar och revir och skapar tillräckligt stora naturliga habitat, precis som i övriga delar av världen.

Under resan genom norra Uppland berättar vi om samspelet i naturen, mellan växter, lavar och olika djur. Hur olika insekter pollinerar olika slags växter, och hela symbiosen under jorden mellan trädens och svamparnas rötter och mycket mer. Här i ett band längs Upplandskusten finns dessutom kalkrika marker med många mycket sällsynta eller globalt hotade kalkbarrsvampar. Kanske kan vi få se någon av dessa under höstresan.

Vi besöker allt från månghundraårig, grovstammig tallskog, en högväxt granurskog och ser även på dagens storskaliga plantageskogar ur olika aspekter. Vad kan man göra för att behålla och rädda artrikedomen? Vilka metoder finns det bredvid kalhyggesbruket med markberedning och stora jämnåldriga monokulturer? Vad kan vi behålla av den plockhuggna skogen, naturskogen och den ursprungliga urskogen som vandrade in redan efter den sista istiden - för kommande generationer?

Som en kontrast till barrskogen blir det även besök i ljus lövskog och hagmark i sensommarskrud och kanske några exempel på artrika lövsumpskogar. En lokal skogsinventerare berättar dessutom och visar prov på vad som kännetecknar en "nyckelbiotop" med dess enorma rikedom på lavar, mossor och djurliv!


Färden går via Uppsala till norra Roslagen med sina vackra Vallonbruk
 som här ligger på rad. Vi bor ett par dagar mitt i det pittoreska Forsmarks bruk. De ovanligt kalkrika skogarna och hagarna här är rika på orkidéer och många andra krävande växter på sommaren. Även fågellivet är rikt med allt från tranor, sångsvanar, havsörnar, skräntärnor, slagugglor och olika spettar till små sångare och rosenfinkar, så alla kan få se något av intresse. Vi hinner även med besök i ett fågeltorn och gå runt i det gamla vallonbruket med herrgårdar, skola, bruksgata, dammar och gamla järnbrukslängor i trä samt en välbehållen "engelsk park". Frukost och en del måltiderna intar vi på Forsmarks Värdshus med utsikt över strömmande vatten.

Vi omges av Ekoparken Forsmark och Kallriga naturreservat blandat med stora brukade skogslandskap. Förutom växter och fåglar finns här en god stam av utter och lodjur, samt numera några enstaka björnar bara tio-femton mil från Stockholm.

Under ledning av biologen Kristoffer Stighäll och Äventyrsresors mångårige medarbetare Peter Hunger, får vi följa med på en lärorik resa till några av Sveriges få kvarvarande naturliga "trollskogar" och möta ett Sverige som det såg ut en gång. Vi anpassar resans program efter väder, årstid, växter och olika fåglar av intresse.

Boka din resa

2022-09-09 2022-09-11 9 200 kr Buss Stockholm 5+ Boka resa

Reseprogram

 • Dag 1 Mot Forsmarks bruk via urskogen utanför Uppsala

  Avresa med buss från Stockholm kl 15 mot Uppsala. För att förstå hur hög och grov en barrskog faktiskt kan bli, besöker vi en skog strax utanför Uppsala. Här kan vi använda armarna och hålla varandras händer för att mäta trädens omkrets i brösthöjd samt höra om hur hög, gammal och grov en svensk skog förr kunde bli under goda förhållanden. Därefter fortsätter färden en dryg timma till Forsmarks bruk, där vi flyttar in på våra rum och därefter äta en gemensam middag. Genomgång av morgondagen samt eventuellt kortare föredrag.

 • Dag 2 - förmiddag Guidad vandring i Kallrigareservatet

  Frukost på värdshuset, därefter bär det av till Kallrigareservatet för ett besök i en mäktig granurskog, bland stora stenblock. Här blir det även genomgång med en skogsinventerare för att se exempel på nyckelbiotoper och hur man letar efter för indikatorarter. Därefter kan vi välja att vandra en tur i betade, parkartade hagmarker eller på strandängar vid havet. Här seglar havsörnar över viken och grågässen betar på öarna. Åter till bruket för lunch, därefter tillbringar vi eftermiddagen med att se jämförande exempel på olika typer av dagens skogsbruk med hyggen och föryngring kring Löfsta bruk ett par mil norrut.

 • Dag 2 - eftermiddag Fågelskådning och vandring i Ekoparken Forsmark

  Därefter blir det antingen ett besök vid Ledskärsviken och fågeltornet där eller ett besök i Ekoparken Forsmark för att se hur bevarandearbetet sköts i Sveaskogs ekopark här. Om vädret är lämpligt gör vi även ett besök vid Kallrigafjärden och ett fågeltorn där. Här brukar det finnas havsörn, gäss, skräntärna, och tärnor. Middag på värdshuset på kvällen. För de som önskar berättar Peter Hunger om hur de ringmärker slagugglor och vad som görs för att få dem att bosätta sig i holkarna som är uppsatta kring Forsmark.

 • Dag 3 Picknicklunch i skogen och besök vid Hargs bruk

  Frukost på värdshuset, tur till olika områden vi inte hunnit med föregående dag på grund av väder eller att något annat av intresse kommit emellan. De som vill kan följa med på en promenad i den engelska parken, med dess olika kuriorisiteter som eremitens grotta eller det grekiska templet. Dags att packa ur rummet och ta med i bussen. Denna dag får vi med oss picknicklunch vilket gör att vi kan ta den med ut i fält om vädret bjuder in till det. Frågestund om skogen när vi besöker en sista rest med storvuxen gammal tallskog på vägen hem via Hargs bruk. Återresa mot Stockholm med beräknad ankomst vid 17-tiden. Dags att ta farväl.

Resans höjdpunkter

 • Lärorika, guidade vandringar i vår svenska urskog
 • Fågellivet i Uppland med hackspettar, havsörnar, skräntärnor och slagugglor
 • Ekoparken Forsmark där skogsinventerare lär oss om nyckelbiotoper och naturens samspel
 • Kallriga naturreservat med hagmarker och strandängar
 • Stämningen i skogarna som inspirerade John Bauers sagor om troll och älvor

Resfakta

Reslängd 3 dagar
Avreseort Stockholm
Avresor 9/9
Pris Från 9 200 kr
Detaljerade priser

Del i dubbelrum 9 200 kr
Enkelrum 9 200 kr (begräsat antal)

I priset ingår
 • Buss t/r från Stockholm med paus vid Uppsalas urskogar och Hargs bruk
 • Två säten per person i bussen
 • Två övernattningar på Forsmarks bruk inkl. frukost
 • Två luncher/picknick
 • Två middagar på Forsmarks Wärdshus med fokus på skogens läckerheter
 • Kvällsföredrag med bildvisning om svensk urskog
 • Guidad naturvandring vid Kallrigareservatet
 • Guidad naturvandring vid Ekoparken Forsmark
 • Besök vid fågeltornet vid Kallrigafjärden och tur till ugglemarker (om vädret tillåter)

Så här bokar du
Klicka på knappen Boka direkt och fyll i uppgifterna. Du betalar ingenting nu. När du har slutfört din bokning får du en bekräftelse och en faktura på din anmälningsavgift som ska betalas inom 7 dagar. Vi garanterar din bokning under den tiden. Datum och belopp för slutbetalning framgår av din faktura, normalt är det 40 dagar före avresan.

Vissa resor går inte att boka direkt, du får då fylla i ett fornulär så återkommer vi med ett reseförslag.

Resplan

Dag 1. Avresa från Stockholm, urskogen vid Uppsala, Forsmark
Dag 2. Kallrigareservatet, Ekoparken Forsmark, fågelskådning
Dag 3. Urskog vid Hargs bruk, picknick, åter mot Stockholm

Boende

Två nätter på Forsmarks bruk och Wärdshus i Roslagen

Resesätt Buss
Resans karaktär

Kunskapsresa där vi lär oss om hur vår svenska skog skapar balans i naturen, ger oss värdefulla ekosystemtjänster och fungerar som kolsänka. Skogen är en av våra viktigaste naturresurser, en eftertraktad råvara och en bricka i klimatomställningen. Det finns många olika perspektiv och utvecklingen av det svenska skogsbruket och dess roll och ansvar för vår biologiska mångfald får vi också tillfälle att prata om under resan.

Vi anpassar resans program efter väder, växter som blommar och olika fåglar av intresse.

Rådgivning på distans
Vi erbjuder rådgivning på distans via Zoom, Teams eller liknande format. Hör av dig till oss på resor@aventyrsresor.se så bokar vi en tid för att diskutera din nästa resa och svarar på dina frågor.

Hållbarhet
Genom att besöka nationalparker och naturreservat bidrar vi till att skydda och bevara värdefulla naturområden och habitat. Vår ambition är att alla resor ska bidra till en hållbar utveckling på resmålet. Alla eventuella flygresor är klimatkompenserade. Läs mer här »

Om Äventyrsresor
Upplevelsen är det exklusiva. I små grupper kommer vi nära nära. Om oss »

Bra att veta

Förslag på läsning och filmer
Trädens hemliga liv (Nordsteds förlag)
Tyst skog (Naturskyddsföreningen)
Skogens roll i klimatomställningen (Naturskyddsföreningen - film)
Skogens klimatnytta (Naturvårdsverket)
Svenskaskogen.nu (Svenska Skogsägare och skogsföretag)
Svenskaskogen.org  (Greenpeace)
"Aktivist-träd försvarar sig mot skogslobbyn"(Greenpeace - film)

Boende

 • Forsmarks bruk och Wärdshus

  Vi bor på Forsmarks bruk och Wärdhus, ett av landets bäst bevarade byggnadsminnen, beläget i idyllisk bruksmiljö. Bruket anlades av kronan redan 1570 men man tror att bönderna i Forsmark tillverkade järn redan under 1400-talet eller kanske tidigare ändå. På Forsmarks Wärdshus tillagas mat av de bästa råvarorna och under vår resa blir det lite extra fokus på skogens läckerheter under middagarna.