Översikt

Naturresa till Uppland - upptäck vår svenska urskog

Följ med till Uppland och några av de pärlor som vi fortfarande kan få uppleva av "den skog som försvann". Det blir en kunskapsresa med föredrag och guidade turer i allt från urskog och naturskog till dagens brukade kulturskog. Under resan lär vi oss om de ursprungliga miljöer och biotoper som allt från lavar, mossor, svampar och växter till djur och fåglar har utvecklats i samklang med och ofta är helt beroende av. Tillsammans med våra kunniga färdledare söker vi svaret på frågan: Vart tog våra vackra, artrika svenska skogar vägen?

För våra nordiska ekosystem att det viktigt att de få urskogar som finns kvar i Sverige skyddas och bevaras. Sammanhängande korridorer av skog binder också ihop rovdjurens vandringsvägar och revir och skapar tillräckligt stora naturliga habitat, precis som i övriga delar av världen.

Under resan genom Uppland berättar vi om samspelet i naturen, mellan våra svenska djur, hur insekter pollinerar växter och fåglar sprider fröer, symbiosen under jorden mellan trädens och svamparnas rötter, om orkidéer, ängar med gullvivor och om skogens alla växter.

Vi besöker allt från månghundraårig, grovstammig tallskog, en ren granurskog och ser även på dagens plantageskogar ur olika aspekter. Vad kan man göra för att behålla artrikedom? Vilka metoder finns det bredvid kalhyggesbruket med markberedning och stora jämnåldriga monokulturer? Den plockhuggna skogen, naturskogen eller den ursprungliga urskogen som vandrade in efter den sista istiden.

Som en kontrast till barrskogen blir det även besök i ljus lövskog och hagmark med rik blomsterprakt. En lokal skogsinventerare berättar dessutom, och visar prov på vad som kännetecknar en "nyckelbiotop" med dess rikedom på lavar, mossor och djurliv!


Färden går via Uppsala till norra Roslagen med sina vackra Vallonbruk
 som här ligger på rad. Vi bor ett par dagar mitt i det pittoreska Forsmarks bruk. De ovanligt kalkrika skogarna och hagarna här är rika på orkidéer och många andra krävande växter. Även fågellivet i maj är rikt med allt från tranor, sångsvanar, havsörnar, skräntärnor, slagugglor och olika spettar till små rariteter som mindre flugsnappare, så alla kan få se något av intresse. Vi hinner även med besök i ett fågeltorn och gå runt i det gamla vallonbruket med herrgårdar, skola, bruksgata, dammar och gamla järnbrukslängor i trä samt en välbehållen "engelsk park". Frukost och en del måltiderna intar vi på Forsmarks Värdshus med utsikt över strömmande vatten.

Vi omges av Ekoparken Forsmark och Kallriga naturreservat blandat med stora brukade skogslandskap. Förutom växter och fåglar finns här en god stam av utter och lodjur, samt numera några enstaka björnar bara tio-femton mil från Stockholm.

Under ledning av biologen Hasse Berglund och Äventyrsresors mångårige medarbetare Peter Hunger, får vi följa med på en lärorik resa till några av Sveriges få kvarvarande naturliga "trollskogar" och möta ett Sverige som det såg ut en gång. Vi anpassar resans program efter väder, växter som blommar och olika fåglar av intresse. Om några önskar kanske det t.ex. blir tillfälle att söka efter några slaguggleungar.

Reseprogram

 • Dag 1 Mot Forsmarks bruk via urskogen utanför Uppsala

  Avresa med buss från Stockholm kl 15 mot Uppsala. För att förstå hur hög och grov en barrskog faktiskt kan bli, besöker vi en skog strax utanför Uppsala. Här kan vi hålla varandras armar och mäta trädens brösthöjd och höra om hur hög, gammal eller grov en svensk skog kan bli under goda förhållanden. Därefter fortsätter färden en dryg timma till Forsmarks bruk, där vi flyttar in på våra rum och därefter äter en gemensam middag vid 20-tiden. Genomgång av morgondagen och kort föredrag.

 • Dag 2 - förmiddag Guidad vandring i Kallrigareservatet

  Frukost på värdshuset, därefter bär det av till Kallrigareservatet för ett besök i en mäktig granurskogsrest, bland stora stenblock. Därefter kan vi välja att vandra en tur i parkartade hagmarker bland gullvivor och på strandängar. Här seglar havsörnar över viken och grågässen betar på öarna. Åter till bruket för lunch, därefter tillbringar vi eftermiddagen med att se jämförande exempel på olika typer av dagens skogsbruk med hyggen och föryngring kring Löfsta bruk ett par mil norrut.

 • Dag 2 - eftermiddag Fågelskådning och vandring i Ekoparken Forsmark

  Därefter blir det besök i Ekoparken Forsmark och genomgång med en skogsinventerare för att se exempel på nyckelbiotoper och vad man ska leta efter för indikatorer. Om vädret är lämpligt gör vi även ett besök vid Kallrigafjärden och ett fågeltorn där. Här brukar det finnas havsörn, skräntärna, dvärgmås och mycket tärnor. Middag på värdshuset på kvällen. För de som önskar kanske en tur till ugglemarkerna i närheten kan ordnas.

 • Dag 3 Picknicklunch i skogen och besök vid Hargs bruk

  Frukost på värdshuset, tur till olika områden vi inte hunnit med föregående dag på grund av väder eller att något annat av intresse kommit emellan. Den som vill kan även ta en promenad i bruket samt den engelska parken, med dess olika kuriorisiteter som eremitens grotta eller det grekiska templet. Dags att packa ur rummet och ta med i bussen. Denna dag får vi med oss picknicklunch vilket gör att vi kan ta den med ut i fält om vädret bjuder in till det. Frågestund om skogen när vi besöker en sista rest med storvuxen gammal tallskog på vägen hem via Hargs bruk. Återresa mot Stockholm med beräknad ankomst vid 17-tiden. Dags att ta farväl.

Resans höjdpunkter

 • Lärorika, guidade vandringar i vår svenska urskog
 • Fågellivet i maj med allt från tranor, sångsvanar, havsörnar, skräntärnor och slagugglor
 • Ekoparken Forsmark där skogsinventerare lär oss om nyckelbiotoper och naturens samspel
 • Kallriga naturreservat med hagmarker bland gullvivor och på strandängar
 • Stämningen i skogarna som inspirerade John Bauers sagor om troll och älvor

Resfakta

Reslängd 3 dagar
Avreseort Stockholm
Pris Från 8 200 kr
Detaljerade priser

Del i dubbelrum 7800 kr
Enkelrum 7800 kr (begräsat antal)

I priset ingår
 • Buss t/r från Stockholm med paus vid Uppsalas urskogar och Hargs bruk
 • Två säten per person i bussen
 • Två övernattningar på Forsmarks bruk inkl. frukost
 • Två luncher/picknick
 • Två middagar på Forsmarks Wärdshus med fokus på skogens läckerheter
 • Kvällsföredrag med bildvisning om svensk urskog
 • Guidad naturvandring vid Kallrigareservatet
 • Guidad naturvandring vid Ekoparken Forsmark
 • Besök vid fågeltornet vid Kallrigafjärden och tur till ugglemarker (om vädret tillåter)

Så här bokar du
Klicka på knappen Boka direkt och fyll i uppgifterna. Du betalar ingenting nu. När du har slutfört din bokning får du en bekräftelse och en faktura på din anmälningsavgift som ska betalas inom 7 dagar. Vi garanterar din bokning under den tiden. Datum och belopp för slutbetalning framgår av din faktura, normalt är det 40 dagar före avresan.

Vissa resor går inte att boka direkt, du får då fylla i ett fornulär så återkommer vi med ett reseförslag.

Resplan

Dag 1. Avresa från Stockholm, urskogen vid Uppsala, Forsmark
Dag 2. Kallrigareservatet, Ekoparken Forsmark, fågelskådning
Dag 3. Urskog vid Hargs bruk, picknick, åter mot Stockholm

Boende

Två nätter på Forsmarks bruk och Wärdshus i Roslagen

Resesätt Buss
Resans karaktär

Kunskapsresa där vi lär oss om hur vår svenska skog skapar balans i naturen, ger oss värdefulla ekosystemtjänster och fungerar som kolsänka. Skogen är en av våra viktigaste naturresurser, en eftertraktad råvara och en bricka i klimatomställningen. Det finns många olika perspektiv och utvecklingen av det svenska skogsbruket och dess roll och ansvar för vår biologiska mångfald får vi också tillfälle att prata om under resan.

Vi anpassar resans program efter väder, växter som blommar och olika fåglar av intresse.

Deltagarantal

Vi hörsammar Folkhälsomyndighetens uppmaning om att informera om och försöka att förhindra smittspridning. En förutsättning för att få följa med på resan är att du är frisk. Bussen har 55 platser och maxantal resenärer är 20, dvs det är två säten per person. Ombord finns toalett och vi tillhandahåller handsprit och munskydd (frivilligt).

Rådgivning på distans
Vi erbjuder rådgivning på distans via Zoom, Teams eller liknande format. Hör av dig till oss på resor@aventyrsresor.se så bokar vi en tid för att diskutera din nästa resa och svarar på dina frågor.

Hållbarhet
Genom att besöka nationalparker och naturreservat bidrar vi till att skydda och bevara värdefulla naturområden och habitat. Vår ambition är att alla resor ska bidra till en hållbar utveckling på resmålet. Alla eventuella flygresor är klimatkompenserade. Läs mer här »

Om Äventyrsresor
Upplevelsen är det exklusiva. I små grupper kommer vi nära nära. Om oss »

Bra att veta

Förslag på läsning och filmer
Trädens hemliga liv (Nordsteds förlag)
Tyst skog (Naturskyddsföreningen)
Skogens roll i klimatomställningen (Naturskyddsföreningen - film)
Skogens klimatnytta (Naturvårdsverket)
Svenskaskogen.nu (Svenska Skogsägare och skogsföretag)
Svenskaskogen.org  (Greenpeace)
"Aktivist-träd försvarar sig mot skogslobbyn"(Greenpeace - film)

Boende

 • Forsmarks bruk och Wärdshus

  Vi bor på Forsmarks bruk och Wärdhus, ett av landets bäst bevarade byggnadsminnen, beläget i idyllisk bruksmiljö. Bruket anlades av kronan redan 1570 men man tror att bönderna i Forsmark tillverkade järn redan under 1400-talet eller kanske tidigare ändå. På Forsmarks Wärdshus tillagas mat av de bästa råvarorna och under vår resa blir det lite extra fokus på skogens läckerheter under middagarna.