Översikt

Denisovagrottan och Altaibergen - med Forskning & Framsteg

En spännande pionjär- och kunskapsresa till Altaibergen där forskare gjort fynd av en ny människoart - denisovamänniskan. Mikrobiologi och genetik har revolutionerat forskningen om människans evolutionsbiologiska ursprung. Tidigare har man varit hänvisad till svårtolkade fossila fynd som ofta skapat mer förvirring än klarhet. Av en slump upptäckte ryska forskare i samarbete med Max Planck-institutet i Leipzig under ledning av den svenske professorn Svante Pääbo benfragment i en grotta i Altaibergen som avslöjade en helt ny människoart. Tack vare förfinade genetiska analysmetoder kunde hela den nya artens DNA kartläggas trots att det nästan helt saknades fossila fynd. Just nu går det en TV-serie på TV2, Kunskapskanalen och SVT-play om Altairegionen, bl.a. om Teletskoyesjön. www.svtplay.se/altaj-pa-30-dagar

Välkommen på resekväll tisdagen den 12 mars, tid 18.00- ca 20.00 på en inspirationskväll där vår färdledare Sven-Olof Einarsson  berättar om vår kunskapresa. Föredraget bjuder på en spännande introduktion till vår "hominidresa" tillsammans med bilder på vad vi kan förväntas uppleva i Denisovagrottan, Altaibergen och Novosibirsk. Föredraget är kostnadsfritt och vi bjuder på förfriskningar. Vi har dock begränsat med platser. Anmäl dig här

Upptäckten slog världen med häpnad. Den nya människotypen kallas denisovamänniska och det har visat sig att flera populationer av den moderna människan i Sydasien och Melanesien har genetiska spår av denisova. Det senaste fyndet, kallat Denny, väckte minst lika mycket uppmärksamhet eftersom det kullkastade ett tidigare synsätt att de olika hominidarterna som dykt upp på den evolutionära scenen varit tydligt åtskilda arter. Denny har visat sig vara en korsning med en neandertalare som fader och en denisova-människa som moder. Hybridisering eller korsning mellan närbesläktade människoarter verkar därför ha varit viktiga drivkraften i den evolutionära processen.

Resan till Altaibergen i södra Sibirien kommer att ha flera olika teman. I Novosibirsk kommer vi att besöka Institutet för arkeologi och etnografi med stora samlingar av artefakter från förhistoriska perioder i Altaibergen. Här finns också det fossila materialet från Denisovagrottan arkiverat och en enastående kunskapsbank om de olika människoarter som hittats i grottan. Altaibergen är förutom att vara sceniskt vackra också skådeplatsen för flera förhistoriska nomadkulturer varav den mest kända är den skytiska med rötter på Centralasiens stäpper. Skyterna skulle med tiden komma att påverka flera civilisationer i Mellanöstern. Resan kommer förutom förmedling av fascinerande ny kunskap innehålla transporter genom hisnande bergsmassiv, kortare vandringar och båtfärd på den stora Teletskoyesjön inklämd mellan mäktiga bergsmassiv.

Vår färdledare Sven-Olof Einarsson har lett resor över hela världen och brinner för forskningen om människans ursprung och forskningsområdets idéhistoriska bakgrund. Han har även tidgare lett flera olika hominidresor för Äventyrsresor.

Vår resa följer delvis "The Chuysky road" listad som en av världens tio vackraste vägar enligt National Geographic Magazine. Tidigare en handelsväg endast möjlig att nå med häst till en idag över 1000 km lång asfalterad väg som löper igenom södra Sibirien i Ryssland. Vägen startar i Novosibirsk och sträcker sig igenom republiken Altai hela vägen till gränsen mot Mongoliet, över slätter, stäpp och via höga bergspass. Vi passerar små byar och på slutet går den igenom ett imponerande bergslandskap som bjuder oss på mäktiga vyer med höga klippor, snöklädda berg och forsande glaciärälvar.

Reseprogram

 • Dag 1 Mot Ryssland och Novosibirsk

  Utresa från Stockholm vid på kvällen vid 8-tiden. Här möter vi färdledaren vid utgångsgaten för Aeroflots flyg till Moskva. Ankomst 23:30 och vidare med nattflyg till Novosibirsk i Södra Ryssland vid 1-tiden på natten.

 • Dag 2 Novosibirsk

  Vi anländer till Novosibirsk på morgonen vid 9-tiden. Här välkomnas vi av vår lokala samarbetspartner. Transfer till River Park Hotel för vila efter den långa flygresan. Efter lunchen blir det ett informationsmöte inför besöket på Institutet för etnografi och arkeologi i Novosibirsk. Främst en kort presentation av den forskning som bedrivs och bedrivets i denisovagrottan. Vilka fynd har man gjort? Vilka homosläktingar har befolkat grottan och under vilka tidsperioder. Samt hur en benbit från ett finger kunde rita om människans utvecklingshistoria. På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet, eller på en restaurang invid med utsikt över floden. Övernattning på River Park Hotel.

 • Dag 3 Besök vetenskapsakademins institut

  Förmiddagen ägnas åt ett studiebesök hos Ryska vetenskapsakademins institut för arkeologi och etnografi i Novosibirsk. Här får vi lyssna till en föreläsning på engelska om denisovagrottan och dess fossila fynd, hur benrester har analyserats och vilka slutsatser som dragits.
  Vid studiebesöket på Institutet behandlas bl.a. följande teman:
  Hur började de arkeologiska utgrävningarna av denisovagrottan. Hur fick man kontakt med Max Plank-institutet i Leipzig. Hur placerar man in denisovamänniskan i det evolutionära schemat som ledde fram till moderna Homo sapiens. Släktskapet mellan denisova, neandertalare och moderna människor. Kan fynden i denisova bidra till att lösa gåtan om varför neandertalarna plötsligt försvann. Hur stor utbredning hade denisovamänniskorna? Enligt vissa experter kan de ha förekommit över hela Asien. Varför försvann de och varför finns det så lite fossil evidens. På eftermiddagen blir det en flodkryssning på den stora floden Ob där vi får möjlighet att se staden från sjösidan. Middag och övernattning på River Park Hotel.

 • Dag 4 Över slättlandet mot Altai

  Frukost och därefter en dag vi färdas med buss ca 45 mil på "Chuya", huvudvägen söderut från Novosibirsk genom städerna Barnaul och Biysk ned mot Altai. Sent på eftermiddagen ankomst till sjön Aya som är en liten sjö på tröskeln till Altai. Middag och övernattning på Park Hotel Aya, ett hotell med en stor pool och omgivet av skog. Lunch efter vägen samt middag och övernattning på Park Hotel Aya.

 • DAG 5 Gorno-Altaysk och Anokhin museet

  Från Aya fortsätter vi till Gorno-Altaysk som är delrepublikens huvudstad och här blir det besök på Altairegionens nationalmuseum, Anokhin museet. Museet grundades 1918 av den ryske antropologen Andrej Anokhin och har omfattande samlingar av förhistoriska föremål från Altaibergen. Det främsta fyndet som gjordes på Ukokplatån 1993 kallas den sibiriska isprinsessan och var en skytisk kvinna som begravdes för 2500 år sedan. Hon är mycket välbevarad på grund av det kalla vinterklimatet. Till och med tatueringarna på hennes armar är delvis intakta. Hennes gravmonument är av den typ som upprättades av den skytiska Pazyrak-kulturen.
  Skyterna var ett beridet nomadiserande folkslag med rötter på de centralasiatiska stäpperna. Sannolikt var fårskötsel huvudnäringen och förmodligen hade de för flera tusen år sedan kommit på att vindarna på Ukok-platån under vintern blottlade betet under snön. På lägre höjder fanns det inget bete alls för djuren. Hedarna gör likadant idag.

 • Mot Teletskoyesjön

  Från Gorno-Altaysk fortsätter vi österut höglandssjön Teletskoye dit vi anländer på eftermiddagen. På sjöns norra strand ligger staden Artybash där vi inkvarteras på Artybash Hotel, som ligger nära sjöns utlopp med lärkskog inpå knuten.

  Före middagen blir det en allmänorientering om det forskningsområde som kallas paleoantropologi, dvs forskningen om våra biologiska rötter. Hur uppstod intresset för människans evolutionshistoria när den dominerande uppfattningen var att människan skapades till Guds avbild. Den moderna forskningen har en splittrad syn på utvecklingshistorien som ledde fram till vår egen art, homo sapiens. När det gäller äldre fynd så återstår bara fossila benrester varför olika anatomiska karaktäristika används för att klassificera de fynd som görs. Ständigt dyker nya fossil upp och etablerade modeller ifrågasätts. Ofta är det svårt att nå consensus hur fynden skall tolkas. Här har genetisk analys möjliggjort mer exakta verktyg när det gäller den senare utvecklingshistorien.

 • DAG 6 Båttur på Teletskoyesjön

  Dagen ägnas åt en båttur på Rysslands näst djupaste sjö, Teletskoyesjön, som fått epitetet "Altajbergens smycke". Det blir stopp vid ett vackert vattenfall som skapas av det 12 meter höga Korbufallet. Enligt legenden uppstod sjön när den mytiske khanen Tele tappade ett guldsvärd på platsen och kort därefter reste sig sjön ur jordens innandömen. Det blir lunch vid Karbufallet med traditionella fiskrätter från trakten, ryska pannkakor och möjlighet att prova lokal dryckjom.

 • Teletskoye - föredrag våra rötter

  Före middagen samlas vi för en ny föreläsning om den moderna människans rötter:
  Idag råder det i princip consensus bland forskarna att hominidernas utveckling ägde rum i Afrika och den moderna människan lämnade sitt afrikanska urhem i samband med folkvandringar till andra kontinenter. Här mötte hon homosläktingar som hon parade sig med: neanderthalare och denisovamänniskor. Varifrån kom dessa våra närmaste kusiner inom homosläktet och vilken utbredning hade de? Olika teorier om varför både neanderthalarna och denisovamänniskorna gjorde sorti på den evolutionära scenen.
  Övernattning på Artybash Hotel ännu en natt.

 • DAG 7 Chyskyleden mot Uch Enmek

  Från Artybash och Teletskoyesjön kör vi västerut till Gorno-Altaysk och ansluter återigen till huvudvägen mot Mongoliet. Vi följer Katunfloden söderut på Chuyskyleden som ursprungligen var en uråldrig handelsväg och Silkesvägens nordliga rutt.
  Chuysky har utnämnts av National Georaphic till en av världens tio mest natursköna vägar och Seminskiypasset (1717 möh) är den högsta punkten på Chuyskyleden. På kvällen blir det folkmusik med strupsång och traditionella altairätter till middag. Övernattning på Hotel Uch Enmek.

 • DAG 8 Hällristningar i Kalbak-Tash

  Färden fortsätter djupare in i Altaibergen och vi stannar till vid sammanflödena av Katun- och Chuyfloderna. Här finns chans att se kejsarörnar efter vägen över slätterna. På bergssluttningarna växer lärkträd och på de högre höjderna mäktiga cembratallar. Vi hinner eventuellt besöka den vackra lilla dammen med kristallklart turkost vatten som kommer upp ur en källa, kallad Geyser Lake. Dagens mål är Kalbak-Tash med mängder av hällristningar. Därefter fortsätter resan genom den mest spektakulära delen av Chuyskyleden med dramatiska bergbranter på ena sidan och en grågrön glaciärvattenfors samt gröna lärkskogar på den andra. 

 • Kalbak-Tash med många hällristningar

  Kalbak-Tash är ett område med mer än 5000 klippmålningar och klippristningar varav de äldsta daterats till 3000 f.VT. På båda sidor om dalgången runt Chuyafloden har den förhistoriska konsten skapats på klippblock och bergsväggar. Trots stora skillnader mellan petroglyferna i Altaibergen, aboriginernas eller sanfolkets klippkonst finns också likheter. Tolkningar av symboliken kan variera men demonstrerar människans unika kognitiva förmåga att föreställa sig hinsides världar. Övernattning på Hotel Nomad i byn Chibit.

 • DAG 9 Via Kalbak-Tash till Uch Enmek

  Karakoldalen har av folkgrupper i Altaibergen betraktats som helig och är fylld av antika minnesmärken från olika kulturer. Här finns tempel, altare och begravningsplatser. Dessa monument representerar enligt traditionen en universell lag om världsalltets organisation. Från Kalbak-Tash tar vi oss till nationalparken Uch Enmek belägen i Karakoldalen. Namnet betyder tre toppar och syftar på berget Uch Enmek som har just tre toppar och vars högsta punkt når 2821 möh. Uch Enmek betraktas som heligt enlig lokal trosuppfattning och tidigare kunde bara särskilda schamaner närma sig berget efter att genomfört speciella ritualer. Nationalparken är ca 60 kvadratkilometer och vissa tempel och gravmonument kan besökas. Övernattning på Hotel Uch Enmek, nära Seminskiypasset.

 • Uch Enmek och Altai Mars

  Eftermiddagen (Dagen) ägnas åt utflykter i Uch Enmek nationalpark med besök vid olika arkeologiska lämningar och monument. Däggdjur som stenbock och kronhjort är ofta svåra att finna men rovfåglar som kejsarörn eller kungsörn finns det möjligheter att få se.
  På kvällen fortsätter vi djupdykningen i paleoantropologins mysterier med följande teman:
  Genetiska analyser av kärn-DNA visar att neandertalarna var lite närmare släkt med denisovamänniskorna än Homo sapiens. Hur stora är de genetiska skillnaderna mellan arterna. Kan neandertalarna ge fingervisningar om denisovamänniskornas fysionomi och sociala strukturer? Bevis på hybridisering. Om genetiska bevis kan beläggas för hybridisering vilka effekter får detta på teoribildningen om hominidernas utveckling. Kan systematiken upprätthållas med ett myller av släkten och arter? Pulveriseras inte de ledande utvecklingsmodellerna?

 • DAG 10 Denisovagrottan

  Denisovagrottan är belägen 150 km nordväst om Uch Enmek och här tillbringar vi dagen. Det oansenliga fynd som gjordes 2008 och skickades till Leipzig för analys väckte enorm uppmärksamhet när det visade sig varken vara modern människa eller neandertalare utan en helt ny människoart. Denisovagrottan är den enda plats där man hittat genetiska bevis för att alla tre kända människoarter uppehållit sig under olika tidsperioder. 
  Namnet, "Denisova", härrör från en rysk-ortodox eremit, Dionisij som bodde i grottan på 1700-talet. Idag har fyra denisova-individer kunnat identifieras och en hybridform som hade en neandertalare som moder och en denisova-man som fader.

 • Denisovagrottans fynd

  Intresset för Denisovagrottan väcktes redan på 1970-talet när sovjetiska forskare gjorde flera arkeologiska fynd av betydelse.
  Utgrävningarna fortsatte och till dags dato har 22 lager eller strata frilagts och man har kunnat upprätta en tidsaxel som sträcker sig från 120000 år f. VT till nutiden. Olika människoarter har sannolikt befolkat grottan under hundratusentals år.
  Transport till Belokurikha för övernattning på Green Park Hotel.

 • DAG 11 Belokurikha till Barnaul

  Transport till Barnaul för en sista natt i Ryssland men före avskedsmiddagen blir det en sista föreläsning om hur våra utdöda kusiner lever vidare i den moderna människans genpool.
  Neandertalarnas och denisovamänniskans genetiska avtryck på olika populationer av moderna människor. Kan det genetiska arvet från våra närmaste kusiner inom homosläktet förklara sjukdomsprofilen hos olika människogrupper. Kort om genetisk analys av antikt DNA. Övernattning på Hotel Barnaul

 • DAG 12 Hemresa

  Transfer till flygplatsen i Barnaul för flyg med Aeroflot till Moskva vid 7-tiden. Byte till intenationella delen av flygplatsen i Moskva. Nytt flyg 10:25 med ankomst till Arlanda vid 12-tiden lokal tid. Dags att ta farväl av gruppen.

Resans höjdpunkter

 • Resans evolutionsbiologiska teman
 • Institutet för arkeologi och etnografi i Novosibirsk
 • Denisovagrottan med utgrävningar
 • De många hällristningarna i Kalbak-Tash
 • De sceniskt vackra Altaibergen
 • Färden på the Chuysky road - en av världens vackraste vägar
 • Hominidresa med med många föreläsningar av Sven-Olof Einarsson

Karta

Resfakta

Reslängd 12 dagar
Avreseort Stockholm
Avresor 1 - 12 sep 2019, resan stängd, väntelista finns
Pris Från 48 700 kr
Enkelrumstillägg 5 900 kr
I priset ingår

Helpension på landarrangemangsdelen i Sibirien. Mat på flygen där det ingår. 
Färdledare Sven-Olof Einarsson, samt lokal engelsktalande guide som sköter det praktiska. 
Klimatkompenserat flyg för alla sträckor.
Boende med bra standard där det finns, lite enklare på landsbygden och vid olika sevärdheter som ligger avsides.
Alla transporter sker med turistbuss.

 

 

I priset ingår ej

Visum till Ryssland, dryck, dricks

Resplan

Dag 1. Mot Ryssland 
Dag 2. Ankomst Novosibirsk
Dag 3. Novosibirsk, besök vetenskapliga institutet
Dag 4. Färd mot Altai, till Aya
Dag 5. Via Gorno-Altaysk museum till Teletskoyesjön
Dag 6. Båttur Teletskoyesjön
Dag 7. Via Seminskiypasset, Uch Enmek
Dag 8. Kalbak-Tash hällristningar, Chibit
Dag 9. Kalbak-Tash till Uch Enmek
Dag 10. Denisovagrottan
Dag 11. Åter mot Barnaul
Dag 12. Hemresa

Resesätt

Aeroflot

Klimat

Resan sker i slutet på sommaren i början av september, och klimatet liknar det i Sverige för motsvarande tid, dock mer som norlland i  högre delar av Altaibergen.

Visum

Visum krävs till Ryssland, kostnad från: 950 kr + ev. rek

Deltagarantal

min 10 

Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar för våra flygresor. Utöver att minska vårt klimatavtryck bidrar vi samtidigt till projekt som är viktiga för lokalbefolkningen och miljön i särskilt utsatta länder. Läs mer här »

Bra att veta

En färd till områden med få utländska turister, där vi valt att bo på de platser som fungerar bäst logistiskt och med de boenden som står till buds. Men de flesta dagarna bor vi så bra man nu kan ute på landsbygden och i Altaibergen. Vissa dagar innehåller längre transfers mellan de olika områdena vi besöker, då avstånden här är relativt stora. Men vi färdas genom mycket vackra och intressanta områden, med få europeiska besökare. Vi flyger dock ut till Novosibirsk men hem från Barnaul för att minska distanserna.