Vi stödjer många viktiga naturvårdsprojekt på våra resmål. Genom att i små grupper besöka platser som Östafrikas nationalparker, Indiens tigerreservat, Borneos regnskogar och Galapagosöarna bidrar vi aktivt till att skydda och bevara dessa värdefulla naturområden. Vi samarbetar med små researrangörer runt om i världen som delar våra värderingar om ansvarsfullt resande.
Läs mer här »

Naturvård

Våra biologer och lokala naturguider lär oss om de unika ekosystemen och hur vi kan skydda den biologiska mångfalden. Vi har genom åren fått åtskilliga bevis på att våra besök i skyddsvärda områden skapar goda intäktsmöjligheter för lokalbefolkningen och att det är den enskilt viktigaste faktorn för att garantera naturområdena och arternas fortlevnad. 
Läs mer här »

Klimatkompensation

Som en del av vårt hållbara resande, klimatkompenserar vi för alla våra resenärers, färdledares samt våra egna flygresor genom ett trädplanteringsprojekt i Uganda. Tillsammans gör vi skillnad.
Läs mer här »

Genom i små grupper besöka Galapagosöarna bidrar vi till att bevara hotade djurarters naturliga levnadsområden.