Här finns den hotade Centralamerikanska tapiren och även ett mindre bestånd av den sällsynta harpyjan. I parkens floder och laguner lever till exempel spetskrokodiler, glasögonkajmaner och tjurhajar. Corcovado är hemvist för jaguar och flera andra kattdjur, däribland ozelot, margay, jaguarundi och puma. Andra däggdjur som kan ses i parken är sengångare, pekarisvin, nordlig tamandua och silkesmyrslok. Här finns också Costa Ricas fyra aparter (rödryggad dödskalleapa, kapucinapa, mantelvrålapa och röd spindelapa). Även pilgiftsgrodor och ett flertal ormarter är vanliga här.

Det rika djurlivet kan delvis förklaras av den varierade vegetationen som utgörs av bland annat bergsskog, molnskog, palmträsk och mangrove, och som tillsammans innehåller över 500 trädarter.

Se alla våra resor till Costa Rica